Akkerbouw

Achtergrond

Hausse op de tarwemarkt is onbestendig

De graanmarkt, in het bijzonder die voor de tarwe, is zoals vaker in deze fase van het seizoen een weermarkt.

Van invloed is behalve droogte in Frankrijk te veel regen in de Verenigde Staten. Dat laatste zou de oogstwerkzaamheden doen stagneren en leidt tot zorg om de kwaliteit. Op basis van recente berichtgeving over de stand van het gewas lijkt dat overdreven. In het algemeen staat het gewas er zelfs beter voor dan vorig jaar rond deze tijd. Toch heeft dit alles in de afgelopen week gezorgd voor een ondersteuning van de voertarwenoteringen.

Wereldwijd kroop het prijspeil wat omhoog, getuige de verhoging van de prijsindex van de International Grains Council. Deze is immers een gemiddelde van de gerealiseerde opbrengsten op de grote handelsbeurzen. De positievere stemming komt ook tot uitdrukking in stijgende noteringen op de termijnmarkten van Parijs en Chicago. De prijs voor de nieuwe oogst van de telersbeurs Middenmeer steeg woensdag 10 juni met €2,00 per ton. Overigens is dat €7,00 minder dan de prijs voor partijen uit de bestaande voorraad.

Bepalend voor een tamelijk kalme stemming op de markten is dat de handel wachtte op de woensdagavond te publiceren maandelijkse Wasde-rapportage van het Amerikaanse ministerie van landbouw, over vraag en aanbod op de agrarische wereldmarkten. Belangrijke vraag was of de USDA de raming van de tarwevoorraden naar boven zou bijstellen, zoals verwacht. Dat zou de huidige prijsstijgingen immers afremmen.

Prognose: stabilisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.