Akkerbouw

Achtergrond

Monstercombinatie Monsanto en Syngenta op tafel

Doetinchem - Monsanto heeft voor de tweede keer gesprekken aangeknoopt met Syngenta over een eventuele overname. Als de twee producenten van zaden en gewasbeschermingsmiddelen tot een deal komen, wordt de combinatie op beide terreinen de grootste.

Monsanto is op dit moment de grootste zadenleverancier wereldwijd, en Syngenta de grootste middelenleverancier. Monsanto en Syngenta realiseerden vorig jaar respectievelijk $ 15,8 en $ 15,1 miljoen omzet. Een combinatie zou dus een omvang krijgen van bijna $ 31 miljard (€ 27,4 miljard). Bayer CropScience kwam vorig jaar uit op een omzet van € 9,5 miljard en BASF noteerde € 5,4 miljard omzet, exclusief genoomonderzoek. In de VS was DuPont inclusief zadenbedrijf Pioneer goed voor omgerekend € 10,2 miljard.

Zadenbedrijf

Monsanto is vooral een zadenbedrijf. De omzet met middelen bleef in 2014 beperkt tot € 4,5 miljard. Monsanto is nog altijd sterk afhankelijk van Roundup-herbiciden, overigens wel het grootste merk in de middelenwereld. Syngenta realiseerde van haar omzet ‘slechts’ € 2,8 miljard met zaden. De markt voor zaden zit op dit moment in het slop door lage gewasprijzen maar is voor de toekomst wel een groeibriljant. De R&D-budgetten voor zaden groeien bij alle grote bedrijven naar die voor middelen toe.

Focus op zaden

Het toenemende belang van zaden kan op meer manieren worden verklaard. Om te beginnen moet de productiviteit omhoog omdat de wereldbevolking groeit en het internationaal vaak moeilijk is areaal uit te breiden zonder het milieu aan te tasten. Ten tweede verliest de markt in Europa voor elke nieuwe registratie van een actieve stof vier andere. Stoffen worden voortdurend opnieuw beoordeeld en in Europa is enige tijd terug een andere beoordelingswijze gekozen die leidt tot minder toelatingen.
De focus op zaden verklaart deels waarom Monsanto de overnemende partij is. De waarde van alle uitstaande aandelen Monsanto is nu zo’n 50 procent hoger en omgerekend € 48,8 miljard. Een andere oorzaak is eenvoudigweg de winstgevendheid van Monsanto. In 2014 maakte Monsanto in euro’s een miljard meer winst. De winstgevendheid is bij Syngenta eigenlijk al jaren punt van zorg.

Mais en soja

Monsanto is traditioneel sterk gericht op mais en soja, grote gewassen in de VS. Syngenta komt qua schaal in deze gewassen niet in de buurt van Monsanto. Beide bedrijven hebben wel een sterk platform in groentezaden. Samen komen zij in deze gefragmenteerde markt op een omzet van € 1,35 miljard. Geografisch is Monsanto het sterkst in Noord- en Zuid-Amerika en Syngenta in Europa.
Monsanto is wereldwijd pionier en nummer één met transgene gewassen die in Europa dan weer omstreden zijn en waarin Syngenta nog grote afstand heeft. Samen krijgen de bedrijven wel een erg groot marktaandeel met mais- en sojazaad. In de VS is het overgrote deel van het mais- en soja-areaal uitgerust met zaden van Monsanto of zaden met Monsanto-licenties. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat een eventueel fusiebedrijf van mededingingsautoriteiten bepaalde onderdelen afstand moeten nemen. Andere spelers zijn dan in de markt. Vooral Dow Agrosciences wordt genoemd als partij met veel interesse in Syngenta-onderdelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.