Akkerbouw

Achtergrond 1 reactielaatste update:25 feb 2015

Afleveren aardappelen volgens BAI in stroomversnelling

De aardappelvoorraadrapportage loopt niet in lijn met de dit seizoen gesignaleerde trends in fritesproductie en aardappelexport. Dat blijkt uit nadere beschouwing van de recente voorraadpeiling door Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI). De voorraad lijkt onwaarschijnlijk klein.

De vrij grote oogst aardappelen 2014 loopt tot nog toe erg vlot weg. Weliswaar is 290.000 ton aardappelen meer geoogst dan het gemiddelde van de voorgaande vijf jaren, uitgaande van de opgevoerde cijfers is ook al heel veel afgeleverd.

Bovengemiddeld afgeleverd in eerste fase seizoen

In november bleek bij de eerste BAI-voorraadmeting van het aardappelseizoen al dat op nationaal niveau de aanwezige voorraad nog maar 42.000 ton hoger uitkwam dan het gemiddelde dat werd gemeten in de vijf voorgaande jaren. Dat betekende dat in de eerste fase van het handelsseizoen, dus vanaf de oogst tot en met de eerste helft van november, circa 250.000 ton bovengemiddeld zou zijn afgeleverd. Dat is evenveel als in Nederland in een rustige maand wordt verwerkt tot frites en dergelijke. Inmiddels is het seizoen drie maanden verder en is de voorsprong qua aflevering verder opgelopen. Van half november tot de laatste peiling is zelfs 340.000 ton meer afgeleverd dan gebruikelijk in die periode.

Veel verwerkt, maar ook veel geïmporteerd

Er zijn heel veel aardappelen verwerkt tot frites en dergelijke, maar daarvan was een groot deel import. Nederlandse aardappelen zijn dit seizoen tot en met januari zelfs in kleinere hoeveelheden verwerkt dan het vijfjarig gemiddelde. De aardappelexport ligt tot en met januari vrijwel op doorsnee peil, de export is zeker niet bovengemiddeld. De aardappelimport (handel, waaronder ook tafelaardappelen) is tot en met januari juist een hoeveelheid van 155.000 ton groter geweest dan gemiddeld. Wel hebben van de (uiterst goedkope) aardappelen veel grotere hoeveelheden hun weg gevonden richting zetmeel-, vlokken- en droog-industrie in binnen- en buitenland, ook is veel meer afgezet als veevoer. Daarnaast was in aflevering de tarra hoog (10 procent) en scoort de kwaliteit matig, met als gevolg meer afval.

Onwaarschijnlijk kleine voorraad

Desondanks oogt de door BAI nu geschetste aardappelvoorraad onwaarschijnlijk klein. Dat geldt voor zowel het tempo van voorraadverkleining als de mate waarin. In het seizoen 2011/'12, met vergelijkbaar grote hoofdoogst, viel de februarivoorraad 350.000 ton groter uit.

Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) werkt de voorraadmeting uit die is gedaan onder de aardappeltelende leden. Deze zijn goed voor twee vijfde van het Nederlands aardappelareaal. Een eveneens kleine VTA-restvoorraad zou de bevindingen op nationaal niveau moeten bevestigen.

Eén reactie

  • bert bert

    Ja hier minder maar de belgen die zijn supper want pca heeft daar getelt met een vergrootglas gesponsort van de fritindustrie en die hebben nog nooit zo veel aardappelen gezien ,hopelijk is dat door die vergrootglazen en komen ze toch op

Of registreer je om te kunnen reageren.