Akkerbouw

Achtergrond

Preitelers in redelijke stemming

Het areaal prei neemt de laatste jaren af. In 2009 bedroeg het Nederlands areaal nog zo'n 3.000 hectare en in 2014 (het nieuwste CBS-cijfer) nog 2.778 hectare. Dit jaar is daar nog wat vanaf gegaan.

Het is weer een stapje in de zo noodzakelijke afname van de Europese productie. Vorig jaar werd nog becijferd dat voor een acceptabele balans tussen vraag en aanbod het areaal in Europa met 3.000 hectare zou moeten krimpen.

Lage ziektedruk

Kijkend naar 2015 kan worden vastgesteld dat dat het teelttechnisch gezien geen overmatig ingewikkeld jaar is geweest, met een lage ziektedruk tot half juni door de aanhoudende noordenwind. Naderhand werd het weliswaar aanzienlijk natter, maar dat heeft in het algemeen niet geleid tot grote problemen met de kwaliteit.

Prijsvorming beter

De prijsvorming was onmiskenbaar beter dan de voorbije twee jaren, zich regelmatig ontwikkelend naar een niveau waarvoor prei telen mogelijk is. Wel met de kanttekening dat een jaar als 2015 bij lange na nog niet toereikend is om de schade van de afgelopen jaren te herstellen. De huidige prijsvorming - telers noemen prijzen rond de 36 cent per kilo - steekt daar wat mager bij af. Positief is wel dat de huidige prijsvorming een stijgende lijn lijkt te vertonen.

Warm weer stuwt productie en drukt consumptie

Of die lijn doorzet, is koffiedik kijken. Het is nog steeds relatief warm en dat blijft het de komende week, waardoor het gewas blijft groeien. Dat betekent in eigen land meer kilo's bij een gelijkblijvende consumptie en in landen als Polen betekent het dat ook daar de productie –en de mogelijkheid tot exporteren - behoorlijk op niveau blijft.

Prognose: zoekende markt, fluctuerende prijsvorming.

Of registreer je om te kunnen reageren.