Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Nederland zoekt robuuste aanpak EU-natuurbeleid

Als er een Europees beleid bestaat voor het behoud van kwetsbare natuur, is het dan niet logisch de bescherming van bedreigde flora en fauna in Europees perspectief te bezien?

Als de korhoen elders in Europa in groten getale voorkomt, wat is dan de logica om met veel geld een kleine populatie op de Sallandse heuvelrug tevergeefs in stand proberen te houden? Als de bescherming en het behoud van kwetsbaar hoogveen in Duitsland heel goed kan gebeuren, waarom moeten dan in en rond het Overijsselse natuurgebied de Engbertsdijksvennen drastische maatregelen getroffen worden om een klein stukje hoogveen te beschermen?

Vogel- en Habitatrichtlijn

Met deze vragen probeert Nederland tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie richting te geven aan de discussie over de Vogel- en Habitatrichtlijn. Vrijdag houdt de Europese Commissie een grote conferentie over de Europese richtlijnen die zijn ingevoerd om de bescherming van de flora en fauna te regelen.

Voordelen

Het ministerie van Economische Zaken heeft het afgelopen voorjaar namens Nederland meegedaan aan de Europese evaluatie van de natuurrichtlijnen. Het 65 pagina's tellende stuk is eerder dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het stuk blijkt dat Nederland als lidstaat voordelen ziet in de regels voor de bescherming van de natuur en dat de regels ook hebben geholpen natuur in stand te houden en de teruggang van biodiversiteit tegen te gaan.

Nederland zoekt robuuste aanpak EU-natuurbeleid

 

Kanttekeningen

Aan de andere kant zijn er forse kanttekeningen, zoals bijvoorbeeld de verschillende interpretaties van de regels aan weerszijden van de grens met Duitsland. Nederland ziet dat de vergroening van het Europees landbouwbeleid er niet toe leidt dat weidevogels de bescherming krijgen, die ze volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn toekomt. Vergroening is gericht op met name akkerbouwgrond, terwijl weidevogels het moet hebben van grasland. Daar is via de plattelandsontwikkeling een mouw aan gepast met een nieuw programma voor agrarisch natuurbeheer.

Natuurbeheer

In Nederland is praktisch elke vierkante meter door de mens herschapen. De natuur is mede daardoor ontstaan. De Vogel- en Habitatrichtlijnen benaderen die gemaakte natuur heel strak, waardoor een nieuwe ontstane habitat opeens heel veel beperkingen kan opleggen aan de omgeving. Boeren raken daar in heel Nederland mee geconfronteerd. Velde juridische procedures tot aan de hoogste Europese rechter hebben de regels zo mogelijk nog meer rigide gemaakt, constateert Nederland in een bijdrage aan de evaluatie. En dat heeft niet altijd geholpen om de te bereiken doelen ook daadwerkelijk te realiseren.

Eén reactie

  • Jaap39

    Paragraaf weidevogels uit eventuele nieuwe richtlijnen houden.

    Stel eerst maar eens een predatie plan op alvorens weer een of andere zotte regel te verzinnen die meestal vooral nadelig is voor de weidevogels.

Of registreer je om te kunnen reageren.