Akkerbouw

Achtergrond

Prijsdruk door aanbod slechte aardappelen

De afzet van tafelaardappelen loopt qua volumes wel goed. Dat is vooral dankzij het gegeven dat de prijzen dit seizoen op een laag niveau staan. Hierdoor is er meer ruimte in het verkoopkanaal (supermarkten) om voordelige aanbiedingen te doen, wat zijn effect niet mist. De kwaliteit baart wel zorgen.

Doordat de oogst 2014 relatief vroeg is gerooid, zijn de aardappelen eerder dan gebruikelijk fysiek aan het verouderen. Er moet worden geventileerd, de temperatuur is relatief hoog. Seizoensmatig loopt men al met al voor wat betreft optreden van slijt. Eveneens vroeg is het fenomeen drukplekken. Blauwgevoeligheid treedt vooral op bij Nicola, als gevolg van een gemiddeld hoog onderwatergewicht. Van de aardappelen die op zich goed zijn is de kleur gemiddeld minder.

Het zijn zaken waar de sector al voor vreesde. Voor Nederland geldt dat de kwaliteit sterk varieert. Duidelijk is dat ook in Frankrijk, België en Duitsland de kwaliteit te wensen overlaat. De prijzen zijn in de afgelopen maand nauwelijks gewijzigd, met hooguit verlaging van het toch al teleurstellende peil. Hierin is op korte termijn geen verandering te verwachten, er is te veel drukkend aanbod van kwalitatief slechte en matige partijen. Daarnaast komt aanbod vrij van telers die geen vertrouwen meer hebben in de goede afloop en hun schuur leeg ruimen. Verbetering van de situatie zou in april kunnen inzetten. Voor die tijd moet er nog te veel slecht product weg. De beste mogelijkheden zijn er momenteel in het segment vastkokend.

Prognose: flauwe markt

Of registreer je om te kunnen reageren.