Akkerbouw

Achtergrond

Overvoerde aardappelmarkt met lage prijzen

De markt voor fritesaardappelen is eigenlijk nauwelijks een markt.

De noteringen staan op een minimaal peil van €1 tot hooguit €3 per 100 kilo. Dat is amper de prijs die vorig seizoen werd betaald voor voeraardappelen. Er is dit seizoen weer ingezet op grote arealen vroege aardappelen van lichtere gronden. Verwerkers putten uit contractleverantie en hebben daarbij ook overproductie ter beschikking, die telers niet of nauwelijks kunnen opslaan. De grote aanvoer af land houdt nog wel een tijd aan. Van de hoofdoogst op klei is vanwege areaaluitbreiding ook grote aanboddruk te verwachten. De productie per hectare is daar overigens goed, maar niet extreem. Dat blijkt uit de proefrooiingen die Aviko Potato in week 37 heeft gedaan bij de rassen Agria, Innovator en Victoria. De bruto-opbrengsten lagen op achtereenvolgens 65, 62 en 64 ton/hectare, oftewel vrijwel gelijk aan de langjarig gemiddelden.

Weliswaar loopt de aardappelexport een stuk vlotter dan vorig seizoen, dankzij het lage prijspeil. Ook verdwijnt er volume richting zetmeelindustrie, voerhandel en  ook – maar dan de slechte partijen – biovergisting. Morsen van aardappelen kan ertoe bijdragen dat later in het seizoen de druk op de prijzen iets afneemt. Rooskleurig is het beeld niet. Tot dusver hangt in het prijsinformatiesysteem Agriprins (transacties tussen teler en verwerker rechtsreeks) de prijs die wordt genoemd voor leveringen in april rond €6. Dat is zelfs iets onder de nu geldende termijnprijs voor april à €6,50.

Prognose: stabiel laag.

Of registreer je om te kunnen reageren.