Oogst 2014

Het groeiseizoen 2014 kende een vroege start. De opbrengsten van suikerbieten, snijmais en ook gras zijn dit seizoen zeer hoog. Die van andere gewassen normaal. Er zijn grote regionale verschillen.

oogstnummer 2014In het oogstnummer van Boerderij (nummer 1 van 30 september 2014) staan 59 pagina's over het groeiseizoen en de oogst met daarin 29 saldo- en kostprijsberekeningen. Deze vindt u terug in de kaart hieronder. Zodra u met de muis over de kaart gaat verschijnen blauwe cirkels die verwijzen naar kostprijsberekeningen. De rode naar saldoberekeningen. Via de video-iconen komt u bij video's van boeren die vertellen over de oogst op hun bedrijf.