Akkerbouw

Achtergrond

Lichte druk op de tarweprijs

Vooruitzichten voor het volume van de tarweproductie wereldwijd blijven gunstig.

Dat houdt druk op de termijnprijzen. Kwaliteitsinvloeden zijn er ook, met wat opwaartse tendens voor baktarwe, ten koste van de voertarwe, maar dat is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Omdat de oogst nu op verschillende plaatsen nog in volle gang is, kan het prijspeil in de dagmarkten daardoor nog wat schommelen. Groningen kon om die reden (wederom) geen graannoteringen zetten afgelopen dinsdag.

Groot zijn de prijswijzigingen van week tot week niet meer. Geleidelijk begint de onrust in de Zwarte Zee regio nu ook op de markt effect te krijgen. Russische tarwe is zowel kwalitatief als prijstechnisch interessant, er vindt nu vooral handel plaats voor de korte termijn. Daarmee loopt de markt wat vooruit op de gevolgen van economische sancties jegens Rusland. Oekraïne, groot exporteur van mais, wordt een steeds onzekerder speler op de markt doordat het land er financieel erg beroerd voor staat. Op de graanmarkt begint volgens graanmarktbureau Agritel dit seizoen ook Groot-Brittannië zich weer te roeren, wat vorig jaar niet mogelijk was vanwege de tegengevallen oogst. De Britse tarwe van de nieuwe oogst lijkt goede kwaliteit te hebben.

De koolzaadmarkt is grillig, met enerzijds de invloed van de zwak gestemde sojamarkt, anderzijds vanwege slechte weersomstandigheden enigszins tegenvallende vooruitzichten voor de oogst  in landen met grote productie, met name Canada.

Prognose: lichte prijsdaling.

Of registreer je om te kunnen reageren.