Akkerbouw

Achtergrond

Markt fritesgeschikt blijft flauw

Het weer blijft de groei van de nieuwe oogst aardappelen gunstig gezind. De aardappelnoteringen van telers en handel staan nog steeds onder druk.

Verenigde Telers Akkerbouw hield niettemin vrijdag de vermelde prijzen onveranderd. Belgapom liet de prijs van Bintjes ook ongemoeid en hield deze op een schamele €5 euro per 100 kilo. Challenger is vorige week iets beter gewaardeerd door de Belgen, hiervan steeg de Belgapom-notering met €1,00 naar €6,50. Dit geeft aan dat voor bepaalde fritesrassen iets meer belangstelling is gekomen door teruggelopen beschikbaarheid, al is de term opleving bij dit prijspeil heel betrekkelijk.

Rotterdam gaf maandag op nagenoeg alle fronten een verdere, kleine, daling van de noteringen te zien, met 25 tot 50 cent gemiddeld. Voor exportgeschikte kleiaardappelen bleef de onderzijde van de notering wel gehandhaafd op €7,50 per 100 kilo opgezakt.

Verwerkers zijn weinig aan de markt, in Agriprins is het aantal gemelde transacties miniem, ze betreffen voor het grootste gedeelte bovendien meelevering van contracttelers.

Op de termijnmarkt is voor het aprilcontract nieuwe oogst redelijk belangstelling bij kopers. Het aantal transacties loopt langzamerhand op. Na de prijsdaling over de maand mei met ruim €2 trad maandag enig herstel op, al is een bovengrens van nog geen €12 in deze prille fase van het seizoen erg laag. Het is amper kostendekkend voor de teler.

Prognose: stabilisering.

Of registreer je om te kunnen reageren.