Akkerbouw

Achtergrond

Aardappelteler gaf roer uit handen

Het aardappeljaar is op een oor na gevild en gaat de boeken in als eentje waarin de verwerkende industrie goede zaken heeft gedaan, maar de teler van fritesaardappelen geen potten kon breken.

Na een start met telersprijzen rond €17 per 100 kilo in oktober stabiliseerde de prijs. Na de jaarwisseling begon vervolgens een daling die niet meer stopte tot vorige week een dieptepunt van gemiddeld €5 werd bereikt. Er is als oorzaak dit seizoen al vaak gewezen op ontbrekende stimulans van export, die sukkelde, maar een regelrechte recordproductie aan voorgebakken frites en dergelijke had daar eigenlijk ruim compensatie voor moeten bieden.

Waarom dan toch die prijsdaling? In feite ligt de oorzaak bij de telers zelf. Er is veel en graag gehoor gegeven aan de roep van verwerkers om meer contractteelt. Daar is meer voor betaald dan in het verleden, dat wel. Echter, de contracttelers hebben tegelijkertijd ook een aanzienlijke volume overproductie uit handen gegeven dat geleverd moet worden aan de fabriek.

Deze 'meeleveraardappelen' worden niet echt volgens marktconforme prijs afgerekend. Telers die daar stevige voorwaarden aan verbinden zijn zwaar in de minderheid. In de praktijk vormt voor de betaling de voorgaande beursnotering een basis, die echter vaak niet eens gehaald wordt. Meeleveren telt echter wel mee als transactie bij het bepalen van de nieuwe beursnotering. Zo ontstaat een zichzelf versterkende prijsdruk.

Dit is nog versterkt doordat inkopers voor extra benodigde grondstof vanaf december een behoorlijke periode meer hebben geput uit (goedkope) import. Hierdoor kwam vrije handel in de minderheid bij het tot stand komen van de beursnoteringen. Er werd nauwelijks 'echt' gekocht. Frustratie leidde ertoe dat in februari en maart in zowel Goes als Emmeloord enkele malen geen overeenstemming is bereikt voor het bepalen van een telersprijs, maar het hielp niets.

Aan het eind van het seizoen was er best verkoop van vrije aardappelen, maar met een erg vroege oogst 2014 in zicht was qua prijs het kwaad al geschied. En dat zet meteen de toon voor het nieuwe seizoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.