Akkerbouw

Achtergrond

Markt oliezaden op termijn rustiger

In april zijn de prijzen van soja op de wereldmarkt licht gestegen, dankzij de in de VS verder geslonken voorraden en daardoor krapper aanbod van de opbrengst 2013.

De prijzen in de daghandel komen nu wat onder druk. Op het zuidelijk halfrond vordert de sojaoogst. De voortekenen wijzen al langer op wereldwijd een recordopbrengst en dito handel. Het seizoen 2014/2015 zal dan ook starten met 4 procent grotere eindvoorraden dan het voorgaande seizoen. Hoewel het toch wat minder overvloedig is dan een jaar geleden voorzien, is dat heel veel. Voor Brazilië is eind april de oogstprognose naar boven bijgesteld. Daar is de hoofdoogst nagenoeg binnen en zijn de hectareopbrengsten goed. Voor Argentinië is er juist wat af gegaan. In beide gevallen is de oogst groter dan ooit volgens de International Grains Council. Iets verder kijkend: voor het komende seizoen wordt volgens IGC een toename van het soja-areaal in de VS verwacht van 6 procent, omdat het meer oplevert dan mais. Voor het prijspeil positief: IGC verwacht dat in het lopende boekjaar 2013/2014 de wereldhandel in soja met liefst 11 procent toeneemt. Dat schrijft men nagenoeg geheel toe aan de gegroeide vraag van China.

De sterk met de stemming in de sojasector verweven termijnmarkt voor koolzaad tendeert nu wat rustiger. De koolzaadoogst in de EU is qua opbrengst veelbelovend. De prognose is een hoeveelheid tussen 21 en 22 miljoen ton, dus net als vorig jaar circa 10 procent meer dan in 2011 en 2012. Daarnaast zijn er grote voorraden in Canada. De stemming kan echter zo weer omslaan, vanwege de problemen waarmee Oekraïne (belangrijk voor levering van koolzaad aan de EU) te kampen heeft.

Prognose: op termijn prijsdruk.

Of registreer je om te kunnen reageren.