Akkerbouw

Achtergrond

Markt bloemkool zit in rustig vaarwater

De markt van bloemkool verloopt tot nu toe zeer geleidelijk. Dat betekent prijzen op een mooi niveau van rond de euro per stuk. De vooruitzichten voor de komende weken zijn nog steeds gunstig.

Telers en vertegenwoordigers schetste vorige week op een bijeenkomst van bloemkooltelers in Maasbree hun ervaringen in de huidige markt. Daaruit ontstaat een marktbeeld dat de telers het vertrouwen geeft dat het in ieder geval voor de komende weken nog wel goed zal blijven gaan.

In Nederland is het seizoen vroeg, maar geleidelijk op gang gekomen. De meeste vroege teelten in de grotere maten perspotten zijn inmiddels gesneden. Naar verwachting zal de aanvoer de komende drie tot vier weken op een vrij constant niveau blijven. Er zijn telers die vorige week al 10% meer gesneden hadden dan vorig jaar rond deze tijd.

Stand in Nederland

De stand van de gewassen in Noord-Limburg is over het algemeen beter dan die in Noord-Holland. Dat komt omdat op veel percelen de structuur van de kleigrond dit jaar niet optimaal is. Dat heeft te maken met het uitblijven van vorst, maar plaatselijk ook met wateroverlast waardoor er onder moeilijke omstandigheden geplant is. Het belangrijkste gevolg is dat er vaker doorgeoogst moet worden. Ook in de Flevopolder en de Noordoostpolder is op plaatsen flink wat regen gevallen.

Op Voorne-Putten werden vorige week de eerste bloemkolen in 6-centimeter perspotten geoogst. Volgens een van de vertegenwoordigers begint de oogst daar nu pas op gang te komen. Dat heeft te maken met de zware grond en juist het uitblijven van neerslag, waardoor de planten daar moeilijker groeien.

Stand in België en Duitsland

De Belgische telers die veilen op de Mechelse Veilingen hebben de meeste van hun bloemkool inmiddels afgezet. Daar eindigt het seizoen traditioneel rond deze tijd om in het najaar weer te worden opgepakt. In Roeselaere en omstreken begint het seizoen vanaf deze week eigenlijk pas goed op gang te komen.

In Noord en Midden-Duitsland zijn de eerste kolen op 5 en 4-centimter potten ook vroeger gesneden dan gebruikelijk, maar deze regio is vanwege de ligging altijd wel wat later dan Nederland. De prijsvorming viel daar enigszins tegen en trok vorige week pas aan naar 85 cent. In deze regio staat dit jaar 10 tot 15% minder bloemkool dan vorig seizoen. De verklaring is de hoofdzakelijk regionale afzet aldaar en die zit aan zijn maximum. Bovendien speelt de slechte prijsvorming van het afgelopen jaar hierbij een rol.

Of registreer je om te kunnen reageren.