Akkerbouw

Achtergrond

Aardappel toch nog weer goedkoper

De fritesgeschikte aardappel is gemiddeld erg in prijs gedaald de laatste weken. Boven kostprijs verkopen is er nu niet bij.

Van de belangrijke aardappelnoteringen voor verwerking en export hangen de meeste tussen €5 en €8 per 100 kilo. In België gaven PCA en Belgapom vorige week geen verlagingen te zien en is de stemming vrijwel stabiel. In eigen land gaf Verenigde Telers Akkerbouw 50 cent verlaging aan de onderzijde van de notering aan en 50 cent verhoging aan de bovenkant. Voor de beter gewaardeerde rassen, zoals Agria en Markies, wordt door de producenten die het luxere segment bedienen iets meer betaald. Rotterdam gaf maandag 26 mei voor de verwerkings- en exportaardappelen echter stevige prijsverlagingen te zien en een flauwe marktstemming.

Er is reden genoeg om aan te nemen dat de beschikbaarheid van de nog resterende partijen van goede kwaliteit afneemt. Echter, uitzonderlijk gunstige weersomstandigheden voor de groei van de nieuwe oogst maken telers met aardappelen in de schuur nerveus.  Het heeft dit voorjaar niet of nauwelijks gevroren, de aardappelen zijn vroeg de grond in gegaan, de temperatuur is gunstig voor de groei en aan regen heeft het ook niet ontbroken. Over een week of drie zijn de eerste fritesgeschikte aardappelen van de vroege oogst te verwachten. Dat leidt tot prijsdrukkend aanbod.

Prognose: prijs daalt.

Of registreer je om te kunnen reageren.