Akkerbouw

Achtergrond

Aardappelprijs weer verder weggezakt

De prijs van fritesgeschikte aardappelen is langzaam verder weggezakt in een tamme markt.

Verwerkers hebben geen problemen om zich van grondstof te voorzien. De export van aardappelen schiet niet op, zeker prijstechnisch, dus daarvan is weinig stimulans te verwachten. In België, normaal de hoofdafnemer voor de Nederlandse aardappelexport, ligt er nog  een erg grote restvoorraad van de eigen oogst 2013. Bintjes worden in het zuiden van Nederland dan ook lager genoteerd dan in het noordelijke deel. Tekenend voor de ruim voldoende beschikbaarheid van aardappelen in het algemeen is de tendens van prijsverlaging in het segment ondermaatse fritesgeschikte aardappelen. VTA verlaagde deze categorie in de loop van de afgelopen maand met gemiddeld 2 euro, naar €6,50 tot €7,50. Dat is een niveau dat €4,50 lager staat dan aan het begin van het aardappel-bewaarseizoen.

Bij dat alles komt er een vlotte aansluiting van de oogst 2013 op de eerste vroege fritesaardappelen in beeld. Dankzij gunstige weersomstandigheden zijn niet alleen vroege aardappelen maar ook al veel aardappelen van de hoofdoogst geplant, meldt Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI). In Nederland is men verder met de pootwerkzaamheden dan in België, Frankrijk en Engeland. In Duitsland kunnen rond Pasen zelfs alle aardappelen in de grond zitten.

Niettemin is er buiten de handel met buitenlandse afnemers niet veel te merken van toenemende vrije handel in bijvoorbeeld Agria's, die de bovenkant van de markt bepalen. De transacties tussen telers en verwerkers in Nederland blijven beperkt tot meeleveren van overproductie naast de contractueel vastgelegde partijen, overigens meer en meer voor latere levering, vooral in mei.

Prognose: stabilisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.