Akkerbouw

Achtergrond

Uienmarkt is uiterst tam

Het is erg rustig op de uienmarkt, maar zodra er ook maar iets meer vraag uit het buitenland komt, kan het omslaan.

Sorteerders hebben gemiddeld wel weer werkvoorraad, maar niet buitensporig. De melding van stagnerende uitvoer naar Rusland heeft drukkend effect op de marktstemming bij telers, voor zover hun hoofd staat naar uienhandel, want deze dagen gaat werk op het land voor. In opslag liggende uien zijn wat betreft koprot goed uit te lezen, maar onderhand treedt ook slijtage op. Er liggen partijen die eigenlijk al weg hadden moeten zijn. Voor verkoop aan industriële verwerkers in met name Polen kan dat nog interessant zijn. Voor de echt goede uien vragen telers meer dan de geldende noteringen van de beurs Emmeloord. Dergelijk niveau is in de baalprijs niet waar te maken. De hoop is nog steeds gevestigd op binnenkort aantrekkende vraag uit Oost-Europa. Alternatieve bestemmingen voordat het zover is liggen ver weg. Daarvoor is bovendien ronduit topkwaliteit nodig. De momenteel goed plaatsbare uien liggen in de grofste categorie, deze gaan naar Spanje. De dit seizoen duidelijke scheiding in de prijsvorming tussen fijn/middelfijn en grof zal zich duidelijker aftekenen.

Bio-uien zijn in Emmeloord verder in prijs verhoogd. De markt is vast. Bijzonder veel zal er niet van worden geprofiteerd, want vrij verkoopbare bio-uien zijn met een lantaarntje te zoeken.

Prognose: prijs gelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.