Akkerbouw

Achtergrond

VTA: veel vrije aardappelen in geringe voorraad

Voor de aardappelen telende leden van Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) wordt het slot van het aardappelbewaarseizoen extra spannend. Gebleken is uit medio februari gehouden voorraadpeiling dat er bijzonder weinig aardappelen over zijn van de oogst 2013. Zij hebben daarvan een groot deel in handen, vooral van de vrij verkoopbare tonnen.

De recente gegevens over de landelijke aardappelvoorraad van Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) geven aan dat dit seizoen bovengemiddeld veel volume aan aardappelen al is afgeleverd. Dat is grotendeels toe te schrijven aan toegenomen contractteelt en een ten opzichte van de contractprijzen ambitieuze telersprijs in het begin van het bewaarseizoen. Vlotte levering van aardappelen al vroeg in het seizoen is ook te danken, of te wijten, aan problemen die vooral in Zuidwest-Nederland ontstonden door overmatige regenval in de tweede helft van de rooiperiode. Er is aanzienlijk volume aardappelen eerder dan bedoeld afgeleverd, in ieder geval niet in bewaring genomen.

De meting van VTA wijst ook op een klein restant. De VTA-aardappeltelers hadden medio februari 2 procent minder in opslag liggen dan vorig jaar rond die tijd, toen de voorraad ook erg klein uitviel. Het is 12 procent minder dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Bij VTA zijn in tonnen uitgedrukt weinig aardappelen over, maar afgezet tegen de hoofdoogst is de terugval toch een stuk minder dan het landelijk beeld. VTA heeft van de hoofdoogst 47 procent over, dat is landelijk volgens Bureau Aardappelmarkt Informatie maar 29 procent. Het is logisch, de VTA-telers zijn ingesteld op lang bewaren. Naar verhouding worden meer aardappelen op kleigronden geteeld. VTA vertegenwoordigt een kwart van de Nederlandse aardappeltelers, maar ruim 40 procent van het areaal.

Opvallend is het grote percentage vrij verkoopbare aardappelen in de restvoorraad bij de VTA-telers: 21 van de hoofdoogst, bijna 45 procent van de voorraad. Dat wijkt nog sterker af van het landelijke, door BAI geschetste beeld. De verklaring ligt in het al genoemde gegeven dat de industrie zich dit oogstjaar tot nog toe sterk heeft bediend van grondstof via levering uit contractteelt. VTA telt veel vrije telers, die in het algemeen niet veel handel hebben kunnen doen. Er was in Nederland immers weinig vraag naar industrieaardappelen, althans tegen het gewenste prijspeil, bovendien viel buitenlandse vraag nog tegen.

Er breekt een periode aan met klein beschikbaar volume Nederlandse aardappelen. Verder is in de NEPG-landen samen, hét Europees aardappelteeltgebied, weliswaar ruim 4 procent meer geoogst dan in 2012, dat blijft een beneden gemiddeld resultaat en niet in alle landen is men in staat erg lang te bewaren. Onvoorziene omstandigheden daargelaten ligt prijsstijging op termijn voor de hand. De termijnprijs voor april steeg dinsdag 25 februari in één dag met 2 euro, naar aanleiding van de BAI-cijfers.

Of registreer je om te kunnen reageren.