Akkerbouw

Achtergrond

Teler is prijsbepaler in uienmarkt

In de uienmarkt is plots weer beweging gekomen, met abrupte verhoging van de telersprijzen.

Er kwam her en der €1,50 per 100 kilo bij, voor beide sorteringen. De stemming komt hoofdzakelijk doordat sorteerders weer moeten bijkopen om geslonken voorraad te kunnen aanvullen en aan leveringsafspraken met vaste klanten te voldoen. Daarnaast is Rusland stevig aan de markt voor uien, waarmee de komende weken grotere volumes gemoeid kunnen zijn. De stemming stijgt daardoor. Kopen in een markt met stijgende prijzen valt echter niet mee. Dat geldt voor zowel directe levering als voor levering op termijn. Geen boer levert nu uien onder 18 euro per 100 kilo voor directe levering. De telers zijn vast overtuigd van hogere prijzen de komende tijd omdat er niet bepaald te veel uien zijn. Een factor die zeker meegespeeld zal hebben is de jongste voorraadpeiling van Verenigde Telers Akkerbouw, die wees op een ten opzichte van vorig jaar beduidend krappere beschikbaarheid van uien. Het is een indicatie, zeker niet één op één door te vertalen naar een landelijk beeld, maar gevoegd bij de bestaande verwachtingen over de beschikbare volumes voor de rest van het exportseizoen maakt hij inkopers wel wat happiger. Voorlopig is de situatie zo dat de baalprijs nu reageert op de telersprijs in plaats van andersom, zoals meestal voorkomt.

Prognose: prijs stijgt.

Of registreer je om te kunnen reageren.