Akkerbouw

Achtergrond

Bintje-pootgoed wordt snel duurder

De pootgoedprijzen stijgen al enkele weken. Dat wil zeggen de diverse noteringen voor Bintje-pootgoed.

Middenmeer heeft in oogstjaar 2011 weliswaar een plan geopperd om ook Spunta en Desiré poters te gaan noteren, als beoogd goede graadmeter voor de vrije markt, maar dat is nooit van de grond gekomen.

De prijsstijging komt vooral door grote vraag uit België. België is nog steeds een zeer belangrijke markt voor Bintje. Het aandeel Bintje is in het totale areaal consumptieaardappelen in België weliswaar in de afgelopen jaren iets teruggelopen, het is niettemin nog bijna de helft. Voor bewaaraardappelen geldt een nog groter aandeel Bintje, van bijna drievijfde. Zeker bij de Belgische verwerkers, die hun productie nog jaarlijks opschroeven, is het een gewaardeerd ras. Voor telers is er het voordeel van vrije verhandelbaarheid. Van de grote aardappelen telende gebieden in Noordwest-Europa heeft België naar verhouding de grootste 'vrije' markt.

De marktstemming wat betreft Bintje-pootgoed (levering maart) is in België nu vast, met de sterkste prijsstijging voor de door Belgische telers veel gevraagde kleine maat 28/35 mm. De handel komt dit seizoen al vroeg in het voorjaar op gang. Hier speelt vooral de matige beschikbaarheid. Het aanbod in Nederland, goed voor bijna de helft van de totale Bintje-pootgoedproductie in Noordwest-Europa, is klein. Het is het gevolg van verkleind Bintje-areaal en een voor de genoemde maat lage opbrengst per hectare (2 tot 2,5 ton minder dan gemiddeld).

Prognose: prijs stijgt.

Of registreer je om te kunnen reageren.