Akkerbouw

Achtergrond

Aardappelmarkt richt blik vooruit

De marktstemming in de aardappelsector wordt wat vriendelijker. Prijsdalingen remmen af, of komen zelfs tot stilstand. Hectiek is voor directe handel niettemin ver te zoeken. Zeker in de fritesmarkt kijken de partijen steeds meer naar het eind van het lopende seizoen.

Voor de korte termijn is de verwerkende industrie ruim voorzien van grondstof. Directe transacties tussen teler en verwerker zijn er wel, incidenteel ook voor mei, maar leveren minder op dan de hooggespannen verwachtingen rond de oogst. Contracttelers wordt nu wel regelmatig verzocht al een prijs vast te leggen voor partijen overproductie levering mei en juni.

Deze week komen zowel Bureau Aardappelmarkt Informatie als Verenigde Telers Akkerbouw met hun updates van de voorraad in Nederland. Groot kan deze niet zijn, gezien het flinke tempo van de industriële verwerking tot nog toe. Er is in januari wel iets gas teruggenomen ten opzichte van het najaar, maar ondanks een eerste week waarin weinig gewerkt kan zijn, gingen er bovengemiddeld veel aardappelen doorheen.

Daarnaast is de export in januari iets aangetrokken, in lijn met de gebruikelijke gang van zaken in die maand. Over het gehele lopende seizoen gemeten ligt de export overigens nog bijna 9 procent onder het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar. Prijsdrukkend is hier extra aanbod van bovenmaats pootgoed en mindere fritesaardappelen. De groei die de export in januari boekte was vooral in de afzet binnen de EU zelf, in het bijzonder België en Duitsland. Daarbij was alleen de uitvoer naar Duitsland in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde veel groter. Het is al met al niet moeilijk geweest om aan de aardappelen te komen.

Prognose: stabilisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.