Akkerbouw

Achtergrond

Overvloed domineert fritesmarkt

Met enige spanning is uitgekeken naar de eerste aardappelnotering van de groothandelsbeurs Rotterdam. Bij wijze van anticlimax kwamen maandag echter maar twee prijzen uit de bus: €6,50 tot €9,00 per 100 kilo voor exportgeschikte aardappelen en 50 cent tot €1,50 voor de partijen die in het veevoerkanaal verdwijnen.

In het prijsinformatiesysteem Agriprins, voor de rechtstreekse transacties tussen telers en verwerkers, zijn vorige week welgeteld twee verkooptransacties gemeld voor fritesgeschikt met levering direct of op korte termijn. Daarnaast waren er drie transacties voor levering later in het seizoen, na april. Export is naast de markt voor tafelaardappelen dan ook het enige segment dat in Nederland telersprijzen oplevert. Verenigde Telers Akkerbouw houdt het al vijf weken ongewijzigd op €4 tot €6.

Vrije aardappelen zijn vrijwel niet te slijten. Er zijn in binnen- en buitenland dusdanig grote oogsten binnengehaald dat het al een hele toer is om de naast contractaardappelen meegeleverde overproductie af te zetten. Volgens het Belgische proefcentrum voor de aardappelteelt PCA is ook nog eens vervroegde levering van contractpartijen aan de orde, vanwege bewaarproblemen.

De eerste voorraadrapportage kwam ook uit België, waaruit bleek dat de telers tot aan 1 november zeer veel aardappelen hebben afgeleverd. Echter, het restant à 3,33 miljoen ton ligt 780.000 ton boven gemiddeld peil. Dat is net zoveel als er in tweeëneenhalve maand in België worden verwerkt.

Prognose: prijsdruk.

Of registreer je om te kunnen reageren.