Akkerbouw

Achtergrond

Witlof beleeft welkome opleving

Normale prijzen voor witlof, met klokprijzen van rond of boven een euro per kilo. Dat is de situatie sinds een dag of veertien. Deze is uitzonderlijk te noemen.

In vergelijking met een jaar geleden liggen de prijzen grofweg twee keer zo hoog. Het is overigens niet zo dat de huidige prijsvorming er op de meeste productiebedrijven voor gaat zorgen dat het jaar met zwarte cijfers wordt afgesloten, want daarvoor is de prijsopleving te laat.

De vraag naar witlof komt van alle kanten, analyseert een woordvoerder van de Belgische veilingcoöperatie Belorta. De vraag is internationaal, in België en Nederland ook gesteund door winkelacties met scherpe prijzen.

Daarnaast lijkt het erop dat het aanbod wat krapper is. In deze weken vindt in de witloftrekkerijen de overschakeling plaats van oude naar nieuwe wortels, met een productie van die nieuwe wortels die in de eerste weken vaak nog aan de gematigde kant blijft. Verder moeten de partijen wortels voor de komende maanden in de bewaarcellen gebracht worden. Op diverse bedrijven leidt dat ertoe dat er tijdelijk minder wortels worden opgezet.

Anders dan anders is dat de worteloogst dit jaar vroeg op gang is gekomen: er kan door de goede rooi-omstandigheden stevig doorgewerkt worden en dat moet vaak ook omdat door de gunstige groeiomstandigheden wortelpartijen uit de maat dreigen te groeien. Een jaar geleden diende zich in de loop van november een opverende prijsvorming aan.

De Europese witlofsector zat twee weken geleden bij elkaar in Neurenberg tijdens de 22e Witlofbiënnale. De analyse was hier snel gemaakt: er wordt structureel te veel witlof geproduceerd voor een Europese consument die structureel steeds minder zin heeft in witlof.

Natuurlijk kwam de vraag aan de orde hoe dat schip te keren: de rode draad in alle aanbevelingen en suggesties: zorg internationaal-breed voor een betere kwaliteit, een absoluut vers product en een optimale presentatie in het winkelschap. Door daar niet alleen over te praten, maar daar ook werkelijk werk van te maken, wordt voorkomen dat witlof verder uit de gratie raakt en weer in beeld komt bij nieuwe (lees; jonge) consumenten.

Prognose: prijshoudend, maar onder druk.

Of registreer je om te kunnen reageren.