Akkerbouw

Achtergrond

Flauwe aardappelmarkt kan aanbod niet aan

Echte, vrije handel in aardappelen blijft deze dagen hoofdzakelijk beperkt tot de export. Verenigde Telers Akkerbouw liet daarom op vrijdag 31 oktober de notering voor fritesgeschikte aardappelen, met welke bestemming dan ook, achterwege. Verwerkers beperken zich voor hun grondstofvoorziening immers tot contractleveranties, aangevuld met de zogenoemde overtonnen, de meerproductie van hun vaste leveranciers.

De lijst met de rechtstreekse transacties tussen telers en aardappelverwerkers in het prijsinformatiesysteem Agriprins bood vorige week dan ook weer een troosteloze aanblik. De acht gemelde (niet eens alle bevestigde) transacties betroffen hoofdzakelijk meegeleverde overproductie van Fontane, afkomstig van de zandgronden. Opbrengst bij directe levering hangt op €1,50 tot €2,00. Dat niveau, gelijk aan dat van voeraardappelen, is ook de telersprijs voor fritesgeschikte zandaardappelen die Goes dinsdag 28 oktober doorgaf. De Belgische noteringen wijken hier niet van af. Emmeloord waagde zich er niet aan bij dergelijk slappe handel en noteerde niet.

Volgens VTA brengen exportgeschikte aardappelen nu gemiddeld €5,00 per 100 kilo op. Dat is natuurlijk ook geen kostendekkende prijs, maar hoe meer export, hoe meer de dit seizoen overvoerde markt wordt ontlast. Dat is hard nodig om de prijs nog enigszins te laten stijgen. CBS gaf vrijdag 31 oktober met de eerste oogstraming echter aan dat het consumptie-aardappeljaar 2014/'15 voor Nederland een resultaat heeft opgeleverd dat kan wedijveren met 2011/'12. De uiterst lage aardappelprijzen van destijds liggen nog vers in de herinnering. En aangezien de gerealiseerde meerproductie voor ruim 80 procent kleiaardappelen betreft, de bewaarteelt, moet het ergste nog komen.

Prognose: onveranderd flauw

Of registreer je om te kunnen reageren.