Akkerbouw

Achtergrond

Sojaprijs nog vast in het zadel

Sojabonen zijn op de wereldmarkt nauwelijks in prijs veranderd in de afgelopen twee weken. Dat blijkt uit de prijsindex van de International Grains Council (IGC), maatgevend voor het beeld van de gemiddelde marktsituatie in Brazilië, Argentinië en de Verenigde Staten.

Daarmee is een eind gekomen aan de gestage stijging van de prijzen in de voorgaande maand, maar met de nieuwe (record-)oogsten in zicht is het toch een opvallend positieve zaak.

Weliswaar staat de gemiddelde sojaprijs aanzienlijk lager dan vorig jaar, het geeft aan dat er in de prognoses van de opbrengsten wijzigingen zijn gekomen. Dit heeft uiteraard vooral te maken met de droogteperiode in de sojateeltgebieden van de VS. Er komt weliswaar wat meer neerslag van betekenis, de invloed op het gewas in een belangrijke fase van de peulontwikkeling wordt als negatief ervaren. De jongste IGC-oogstprognose gaat uit van een wereld-sojaoogst van 280,3 miljoen ton. Dat is 4,4 miljoen ton minder dan de verwachting die eind juli werd geuit. Van die teruggang betrof 2 miljoen ton de productie in de VS, met Brazilië de belangrijkste exporteur van soja.

De vraag naar soja is groot, uit de gegevens van IGC blijkt dat China in het lopende seizoen aanzienlijk meer (circa 8 miljoen ton) soja importeert dan vorige jaren. Op zich kan de wereldproductie de vraag wel aan, maar het beeld wijzigt toch enigszins. Op de termijnmarkt in Chicago hebben de prijzen voor de eerst aflopende contracten zich ook opwaarts ontwikkeld. Vanaf begin augustus is het contract dat in september afloopt met 19 procent in waarde gestegen, dat voor november 16 procent.

Prognose: prijshoudend.

Of registreer je om te kunnen reageren.