Akkerbouw

Achtergrond

Markt fritesaardappelen stabiel bij weinig vrije handel

Terwijl de ene na de andere groei-, oogst- en prijsprognose het licht ziet en de termijnmarkt voor april 2014 een prijspeil belooft in de orde van grootte 22,00 à 23,00 euro per 100 kilo, blijft de dagmarkt voor fritesaardappelen prijstechnisch aan de tamme kant. De Belgische noteringen voor vroege aardappelen zijn inmiddels gestopt, we moeten het nu doen met de indicaties voor de verkoop van Bintjes en de eerste leveringen Fontane, Innovator en Challenger. Deze hangen in de range 12,50 tot 14,00 euro.

In Nederland wijken de telersprijzen via rechtstreekse handel met verwerkers daar niet van af zolang het gaat om meelevering naast contractpartijen. Voor vrij ingekochte partijen worden veel hogere prijzen gevraagd, rond 20 euro. Doordat verwerkers zich voor het grootste deel van grondstof kunnen voorzien door middel van de gecontracteerde volumes is de vraag op de vrije markt nog niet bijster groot. Dat geldt overigens ook voor het aanbod, gezien de perspectieven voor de aardappelen op termijn. Daarmee tendeert de markt stabiel, zij het dat bij aanhoudende regen het aanbod kan afnemen.

Aangezien de markt wat de aanvoer van aardappelen betreft nog in een overgangsfase verkeert is de aandacht sterk gericht op de groei die de fritesrassen van de hoofdoogst nog zouden kunnen realiseren. Pas eind september komt Verenigde Telers Akkerbouw weer met een bericht over hectare-opbrengsten. De organisatie van aardappeltelers in noordwest Europa NEPG meldt maandag wat ze verwacht van de oogst in de EU-5.

Prognose: stabiel tot prijshoudend

Of registreer je om te kunnen reageren.