Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Fritesnotering kruipt al omhoog

Het aanbod fritesgeschikte aardappelen is in het begin van het nieuwe seizoen uiterst schraal geweest. Voorraden oude oogst waren vroegtijdig schoon op ende aanvoer van nieuwe aardappelen kwam maar moeizaam op gang.

Toch zijn de prijzen daarvan op zeker moment gestabiliseerd op relatief laag peil, ongeveer de helft van de prijzen die nog voor de eerste, vroege fritesaardappelen werden betaald. We spreken over de schaarse prijsnoteringen die er in dit stadium van het aardappeljaar zijn, en wel de Belgische.

Voor het als erg laag ervaren prijspeil geldt als argument dat de verwerkende industrie zich tot nu toe goed kon voorzien van grondstof door middel van contractleveranties. Daarop is – terecht – ook ingezet in het vroege seizoen, al ruim voor men kon vermoeden dat de aansluiting op de nieuwe oogst extra problemen zou opleveren als gevolg van het koude voorjaar. Daarnaast is er vrij veel ‘mee-levering’ van contracttelers, getuige de meldingen van rechtstreekse transacties tussen telers en aardappelverwerkers in het Nederlandse prijsinformatiesysteem Agriprins. Tot slot weegt nog wat mee dat de aanvoer van aardappelen naar verwerkers nog veelal af land gebeurt, ook door telers met minder opslagcapaciteit. Qua volume houdt het allemaal echter niet over, al weken niet. Deze krapte uit zich in de eerste voorzichtige stijging van ook de officiële Belgische noteringen.

Afhankelijk van kwaliteit brengen vrij verhandelbare fritesaardappelen nu tot 20 euro per 100 kilo op. Er groeit belangstelling voor levering voorjaar 2014. De termijnmarkt tendeert niet voor niets een stuk hoger.

Prognose: prijs stijgt.

Eén reactie

  • koestal

    Ik heb het al ontdekt bij de snackbar

Of registreer je om te kunnen reageren.