Akkerbouw

Achtergrond 16 reacties

Langer bemesten lastig voor belangenbehartigers

Voor veel veehouders en mesthandelaren is de verlenging van de uitrijperiode voor dierlijke mest op bouwland een uitkomst. Door de late graanoogst is 1 september te vroeg.

En dus krijgt de sector, net als in andere jaren, verlenging tot 15 september, mits voor die datum een groenbemester is ingezaaid. Ook voor individuele akkerbouwers is de verlenging welkom, want dierlijke mest is goed voor de bodemvruchtbaarheid en ze krijgen geld toe.
Maar voor de akkerbouwsector als geheel kan de verlenging terug slaan als een boemerang. Want op 1 januari moet er een vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn. Binnenkort gaan de onderhandelingen daarover van start.
De Europese Unie wil het grondwater beschermen tegen nitraatvervuiling. Daarom moeten de lidstaten maatregelen nemen. In Nederland zijn die vastgelegd in het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat dit jaar afloopt. De overheid stelt binnenkort het vijfde actieprogramma vast, waarin de gebruiksnormen voor 2014 en daarna worden vastgelegd. Een verlenging van de uitrijperiode, en dus een extra belasting van het milieu, bemoeilijkt de onderhandelingen voor de akkerbouw.
LTO-akkerbouw heeft de wensen voor het nieuwe actieprogramma eerder dit jaar op tafel gelegd. De uitrijperiode van onbewerkte dierlijke mest kan wat de vakgroep betreft worden verkort naar 1 juli. Maar dan wil de akkerbouw meer mogelijkheden hebben om grondverbeteraars te gebruiken, zoals compost, vaste mest, dikke fractie of champost, om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.
De akkerbouwers kregen in de vorige actieprogramma’s steeds minder ruimte om hun gewassen te bemesten met stikstof en fosfaat. De zorgen over het organische stofgehalte en de bodemvruchtbaarheid nemen navenant toe. Vandaar de wens om grondverbeteraars te gebruiken. Bovendien is dat een stimulans voor de veehouderijsector om eindelijk eens werk te maken van mestverwerking.
Dat is kort gezegd de insteek van de akkerbouw-belangenbehartigers in de onderhandelingen met de overheid over het nieuwe actieprogramma. Een verlenging van de uitrijperiode bemoeilijkt de onderhandelingen voor de akkerbouw, omdat het vanuit milieuoogpunt niet te verdedigen is. Dat knijpt des te meer omdat de verlenging van de uitrijperiode ook geldt voor zand- en lössgrond. Dat zijn nou net de grondsoorten waar de doelstelling van de nitraatrichtlijn (minder dan 50 mg nitraat per liter grondwater) niet wordt gehaald. Grote kans dat de overheid juist op die gronden de gebruiksnormen enorm gaat knijpen. Dan kun je het in de onderhandelingen niet gebruiken dat je net een verlenging van de uitrijperiode hebt gekregen. De verlenging is leuk voor individuele akkerbouwers, maar lastig voor de belangenbehartigers.

Laatste reacties

 • massy

  Nog even dan weten we zeker dat er niets meer groeit als alleen nog ONKRUID.

 • masmas

  leve Europa,waar gewoonweg je akker bemesten niet meer mogelijk zal zijn

 • bappie

  Dank zij de europese unie die zich helemaal laat ringeloren door die onwetende groene linkse milieu maffia.

 • minasblunders1

  Maar gelukkig zijn boeren van nature erg kritisch. Ze zijn dan ook al lang in opstand gekomen.

 • somporn

  Laten we dan nog maar een nieuwe kolencentrale in gebruik nemen,dat is beter voor het milieu,en alle producten buiten de EU halen omdat er geen vruchtbare
  gronden meer aanwezig zijn.Iedereen wordt genaaid door de EU met zijn belachelijke regelgeving.

 • minasblunders1

  En iedereen LAAT zich naaien door die EU.

 • wmeulemanjr1

  Wel vreemd dat de akkerbouw verlenging krijgt en de 'grasboer' niet, meten met twee maten is het. Op bouwland spoelt/zakt er meer uit dan op grasland. Ik snap de onderbouwing ook niet want komt dit 'probleem' voor de akkerbouw met de latere oogst en dan nog even 'toebetaalde mest'' aanrukken niet elk jaar opnieuw aan de orde??

 • bankivahoen

  Dat krijg je als de witte boordenelite de dienst uitmaakt op het platteland! Kan jij nog iets opnoemen wat je echt zelf nog uitmaakt in de agrarische sector wmeulemanjr1 @ ?

 • Mozes

  Als ik moet kiezen tussen langere uitrijperiode of hogere bemestingsnorm dan weet ik het wel: hogere bemestingsnorm . Langere uitrijperiode verlaagt de opbrengst en verhoogt de milieubelasting. Het is alleen bedoelt om de put leeg te maken maar niet om de mest zo efficiënt mogelijk te benutten.

 • Romeijn

  Mozes, je bent dan verplicht om voor 15 september een groenbemester in te zaaien. Is de uitspoeling in combinatie met een groenbemester dan groter?Groeit een groenbemester minder goed bij een langere uitrijperiode? Is het naderhand onderwerken van die groenbemester dan slechter voor de bodemvruchtbaarheid?

 • agro1

  gezien de huidige bodemprijzen voor onze producten zijn de bemestingsnormen nog veeeel te ruim. minder opbrengst en de vergroening van de geachte heer ciolos, een welkome steun in de rug. hoge opbrengsten verlangen, hoe onnozel kan iemand toch zijn. het huidige tijdsgewricht verlangt een omslag in het denken. er is geen gebrek, maar een dramatische overproductie. landbouwbreed.

 • trijnie

  Ook op grasland mag nog in september gemest worden, althans in het gebied waar ik woon.

 • koestal

  veen en klei

 • drientje

  Moet er niet onderscheid gemaakt worden tussen rundveemest, met een lange nawerking, of varkensmest die nagenoeg net zo'n snelle werking heeft als kunstmest? Als je met varkensmest een groenbemester een flinke boost kunt geven komt dat het milieu toch alleen maar ten goede. Dit geeft toch het vijfde actieprogramma alleen maat onderbouwing.

 • alco1

  @drientje. Groot gelijk, maar probeer maar eens iets bij die verantwoordelijken aan het verstand te brengen.

 • jhon

  Hier staat graan door late voorjaar nog op het land, als je dan in je bemestingsplan rekening hebt gehouden met een najaarsgift drijfmest op deze percelen dan heb je nu nog veel mest in de put. op grasland speelt dit probleem gewoonweg niet.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.