Akkerbouw

Achtergrond

B-peen levert iets in op hoog prijsniveau

De telersprijzen van B-peen zijn in de afgelopen week licht gedaald, maar blijven nog op een hoog niveau.

In Limburg worden nog restanten verhandeld voor 18 cent per kilo. In het Zuidwesten worden nog prijzen gerealiseerd van 20 cent per kilo. In Flevoland wordt langzamerhand een begin gemaakt met de oogst. Het aanbod van C-peen is minimaal, de prijzen liggen op 23 tot 24 cent per kilo.

Het hoge prijsniveau dit jaar vloeit voort uit het feit dat percelen al worden geoogst, terwijl ze er qua hectare-opbrengst eigenlijk nog niet aan toe zijn. De verkoop gaat iets minder dan in de afgelopen weken, maar de afzet loopt wel door. In combinatie met de oogst van goedkopere gecontracteerde peen lijkt er toch wat prijsdruk te komen voor de vrije wortelen.

Prognose: lichte prijsdruk.

Of registreer je om te kunnen reageren.