Akkerbouw

Achtergrond

Aardappelmarkten tenderen vast

De dagmarkt voor aardappelen is vaster gestemd dan de schaarse noteringen verraden. De aanvoer van aardappelen van de oude oogst is op een hoog prijspeil afgesloten, vanwege krap aanbod en nog ontbrekende vroege fritesgeschikte aardappelen van oogst 2013. Daarvan komt nu schoorvoetend wat volume beschikbaar, maar domweg onvoldoende voor de vraag die de markt normaal aan kan. Onvoldoende qua tonnage en onvoldoende geschikt wat betreft maat (te weinig grof) en onderwatergewichten.

De prijs van het aprilcontract 2014 op de aardappeltermijnmarkt in Frankfurt staat de afgelopen weken aardig stevig tussen 17 en 18 euro. En al kan het plotseling omslaan, er zijn factoren die zorgen voor een behoorlijk fundament.

Ten eerste is er de omstandigheid dat er tot nog toe relatief koud weer is geweest, waardoor alles later op gang is gekomen en groeiachterstand is opgetreden. Dat gaat zich het eerst wreken in de aanvoer van de vroege teelt, pas later zal blijken hoe sterk dat de hoofdoogst beïnvloedt.

Verder is er in de EU-5 weliswaar uitbreiding van de productie, maar de vraag is hoeveel eigenlijk en ook hoeveel effect dat gaat hebben op het aanbod fritesaardappelen. In België is de onduidelijkheid nog het grootste, zeker na bevestiging van de vorig seizoen als onzin afgedane extreme areaalkrimp voor aardappelen. Cijfers betreffende de oppervlaktes ontbreken, maar een en ander verklaart wel dat in België vorig jaar de eerste initiatieven zijn ondernomen om de contractprijzen van fritesaardappelen te verhogen. Een van de verklaringen die voor de prijsverhogingen werden gegeven was de beduchtheid voor ‘concurrentie’ van andere gewassen, in het bijzonder graan. Geen rare gedachte, blijkt nu. De Belgische graanarealen groeiden in 2012 stevig, na een jaar met erg lage aardappelprijzen en een juist ‘booming’ graanmarkt. De huidige groei, herstel zo u wilt, van het Belgische aardappelareaal is dit jaar eveneens uitzonderlijk, maar zal in ieder geval de Belgische aardappelproductie nog niet op het peil van twee jaar geleden kunnen terugbrengen.

Wat de aardappelarealen betreft staat voor Nederland natuurlijk de binnenlandse ontwikkeling het meest in de belangstelling. Daar passen wat kanttekeningen bij. Evenals in België het geval is, heeft de uitbreiding voor een groot deel plaats op gebieden met vroege teelt. Bovendien hebben Nederland en België binnen de bekende ‘EU-5’ niet de grootste aardappelarealen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk leggen veel meer gewicht in de schaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.