Akkerbouw

Achtergrond

Markt fritesgeschikt en export meer en meer één

De stijging van de aardappelprijzen houdt aan. Dat lijkt vooral het gevolg van de grote vraag vanuit het buitenland. Hiervan getuigen althans de telersprijzen van de afgelopen week. Zowel Goes als Emmeloord gaven voor exportaardappelen ten opzichte van fritesgeschikt een 2 euro hogere bovenkant van de notering op.

In het roemruchte Agriprins-systeem voor prijsinformatie, uitsluitend over de rechtstreekse handel tussen telers en aardappelverwerkers, is dan ook geen transactie te vinden boven een prijsniveau van 30 euro per 100 kilo. Toch gaan er de nodige partijen fritesaardappelen van de hand boven die ‘magische grens’, zij het via handelsbedrijven, dan wel rechtstreekse levering aan buitenlandse afnemers. België en het Verenigd Koninkrijk trekken flink aan de nog beschikbare volumes vrij verhandelbare aardappelen. De top ligt daarvoor op 33 euro (incidenteel zelfs nog iets hoger). Verenigde Telers Akkerbouw zette zowel frites als export een euro hoger naar dat niveau.

Bintje geldt normaal als het type dat bepalend is voor de onderzijde van de noteringen, toch verhoogde Belgapom op vrijdag 24 mei de Bintjenotering met 3 euro ineens, naar 30 euro per 100 kilo. Dat is in feite duurder dan de Nederlandse prijzen van bintje.info, die voor een gemiddeld grovere sortering gelden. Meelevering van fritesaardappelen scoort in Nederland ca. 28 euro, wat het gemiddelde drukt. Dat is ook terug te zien aan de referentieprijzen voor de cash-settlementprijs van de Eurex-termijnmarkt. België heeft ten opzichte van Nederland een flinke inhaalslag gemaakt en staat op bijna gelijke hoogte (€29,75 per 100 kilo, maar 13 cent minder). En in de Belgische referentieprijs telt de jongste Belgapom-notering (€30,00 ofwel plus 3 euro) nog niet eens mee.

Prognose: prijs stijgt

Of registreer je om te kunnen reageren.