Akkerbouw

Achtergrond

Voorraad exportuien net niet genoeg voor de vraag

De uienexport is dit seizoen groter dan ooit. Het is zeker niet ondenkbaar dat de beschikbare voorraad op is nog voor de laatste week van het seizoen, begin juli.

De telersprijzen voor uien gaan langzaam maar zeker omhoog, dankzij de aantrekkende handel. Er gaat momenteel weer meer volume weg, ook richting het Oosten. Rusland, tot voor enige tijd vooral bediend door buurlanden als Oekraïne, is meer aan de markt gekomen en koopt goed, melden exporteurs.
De bestemmingen voor Nederlandse uien zijn het gehele seizoen al erg gevarieerd. Dat biedt vertrouwen voor de resterende periode waarin de overgebleven uien van de oogst 2012 moeten worden weggewerkt.
De baalprijzen zijn nog steeds niet in beweging, naar verluidt vanwege flinke onderlinge concurrentie tussen Nederlandse aanbieders. Verdere stijging van de telersprijs moet daarom vooral steunen op beperkter aanbod van vrij verkoopbare uien.
Volgende week komen zowel het Bureau Uienmarkt Informatie (BAI) als Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) met de resultaten van hun voorraadpeilingen, die deze dagen plaatsvinden. Over het percentage vrij verkoopbare uien is daarom nu nog niets te zeggen, wel over de nog resterende absolute hoeveelheden in de schuur en bij de verwerker. Het zijn er in ieder geval veel minder dan vorig jaar, toen de oogst bijzonder groot uitviel (zie grafiek links).
Uitgaande van de export­gegevens van het Productschap Tuinbouw, voor de recente vier weken aangevuld met het vijfjarig gemiddelde van vorige seizoenen, is er in de eerste drie kwartalen van het uienseizoen ongeveer 790.000 ton uitgevoerd. Exporteurs houden als totaal te exporteren volume voor dit seizoen 965.000 ton aan. Dit op basis van de omvang van oogst 2012, uitval, tarra en factoren als binnenlands gebruik.
Dat betekent dat er nog krap 180.000 ton uien voor het buitenland over is, wat bij een exportvolume van 14.000 ton per week in het nu aangebroken laatste kwartaal net niet genoeg zou zijn. In de voorgaande vijf jaren is er alleen in de vergelijkbare periode van 2011 minder dan 14.000 ton per week uitgevoerd, te weten 12.500 ton. Destijds was de uienkwaliteit echter ronduit abominabel.

Of registreer je om te kunnen reageren.