Akkerbouw

Achtergrond

Rustige aardappelmarkt, maar de spanning stijgt

Na een week met uitslagen van peilingen die wijzen op aanzienlijk geslonken aardappelvoorraden bij de telers is er aan het prijzenfront op dit moment nog weinig optimistisch te melden voor de eigenaren van die voorraden. Over de hele linie was er hooguit stabilisatie, maar meer nog daling van de noteringen te zien. Alleen het Vlaamse proefcentrum voor de aardappelteelt PCA kon een prijsverhoging melden voor de Bintjes, zij het een minieme.

De opmerking van PCA dat er weinig transacties zijn is in feite kenmerkend voor de huidige situatie aan het aardappelfront, als we het even beperkt houden tot fritesgeschikt. Verwerkers blijven putten uit contractueel vastgelegde partijen en al eerder ingekochte grondstof. In Nederland hebben de bij contractleveringen meegeleverde aardappelen waarvoor ook al enige afspraken van tevoren zijn gemaakt een drukkend effect op de noteringen, die tot stand komen op basis van weinig transacties. Vrije aardappelen zijn er nog maar heel weinig. De handel in aardappelen voor de export loopt wat vlotter. Rotterdam noteerde niettemin maandag behalve de fritesgeschikte aardappelen ook de exportaardappelen een euro lager.

Aanplant van aardappelen voor de vroege teelt is in de voornaamste productiegebieden nog stroef verlopen tot in het geheel niet mogelijk geweest. Dat legde meer druk op de inkopers om aanvoer van grondstof veilig te stellen voor de eindfase van het bewaarseizoen. De weersomstandigheden verbeteren nu. Het biedt nog zeker geen garantie, maar de markt reageert wel. De termijnprijs krijgt momenteel een flinke tik.

Prognose: stabiele prijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.