Akkerbouw

Achtergrond

Handelsbalans voor aardappelen is omgeslagen

De verhouding tussen export en import van aardappelen is ten opzichte van het vorige seizoen behoorlijk gewijzigd. Gegroeide import en vooral tegenvallende export dragen ertoe bij dat in Nederland meer tonnen beschikbaar zijn gebleven.

De aardappelmarkt is in rustig vaarwater wat betreft de handel in fritesgeschikt, met vrij stabiele prijzen. Na een periode met extra aanbod van aardappelen die niet bewaard kunnen worden, breekt een tijd aan waarin alleen nog uit de opslag wordt geleverd. Tot nog toe hebben verwerkers veel  geput uit aanbod van grondstof afland. Transacties voor fritesaardappelen droog uit de schuur waren er maar mondjesmaat. Dikwijls ging het daarbij ook nog eens om meegeleverde overproductie van contracttelers. Volgens de recente voorraadpeilingen door Bureau Aardappelmarkt Informatie en Verenigde Telers Akkerbouw liggen er nog behoorlijke percentages vrije aardappelen. Dat is echter ook aan veranderd internationaal aardappelverkeer te danken. Van de grote aardappelproductielanden in Noordwest-Europa hebben België en Frankrijk dit seizoen een relatief groot volume aardappelen geoogst. Dat zet een domper op de export van Nederland naar België, normaal de grootste afnemer. Daardoor zijn er ten opzichte van vorig jaar minder frites- en exportgeschikte aardappelen onttrokken aan de opslag, na een wat grotere oogst. De in het vorige aardappeljaar buitengewoon grote afname door het Verenigd Koninkrijk heeft – althans voorlopig – de normale, bescheiden proporties. De import daarentegen is in de eerste vier maanden van het lopende aardappeljaar groot geweest. Uit de export- en importgegevens van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel blijkt dat er in die periode ten opzichte van vorig seizoen bijna 90.000 ton aardappelen méér beschikbaar zijn gebleven.

Deze ontwikkeling op de aardappelhandelsbalans is ook terug te zien in de gegevens van het Hoofdproductschap Akkerbouw over de aardappelverwerking, zij het minder extreem en minder abrupt. De HPA-cijfers betreffen alleen de fritesgeschikte aardappelen. De hoeveelheid import-verwerkingsaardappelen wijkt over de periode vanaf het begin van het seizoen (juli) tot en met oktober niet af. Over de beide maanden september en oktober gemeten neemt het percentage import echter ras toe.

Of registreer je om te kunnen reageren.