Akkerbouw

Achtergrond

Aardappelmarkt in kalm vaarwater

De aardappelmarkt verliest steeds meer de druk van aanbod minder bruikbare aardappelen, af land dan wel uit (tijdelijke) bewaring. Daarnaast weet de teler die nog vrije aardappelen heeft terdege hoe schaars deze op termijn kunnen en zullen zijn. De aardappeloogsten in de EU zijn dit seizoen immers heel matig.

De voorraadpeilingen van Bureau Aardappelmarkt Informatie en van de Verenigde Telers Akkerbouw geven een verschillend beeld van de situatie in Nederland. Eén ding is echter wel duidelijk, dat er nog aardig wat vrije aardappelen liggen. Dat is wat verrassend, terugkijkend op de voor het lopende seizoen vroeg gestarte contractbesprekingen. Aanbod van goede fritesgeschikte aardappelen is er weinig, dankzij de gunstige perspectieven. De gegevens over de dit seizoen verwerkte hoeveelheden aardappelen geven aan dat er aardig wat import is geweest. Doordat de verwerkende industrie goed voorzien is voor de komende tijd is er ook niet zoveel vraag. De Belgische Bintjenotering van Belgapom gaf daarom geen verandering te zien, maar kon wel weer vaste marktstemming melden. Verenigde Telers Akkerbouw noteerde vrijdag 29 november voor het eerst in vier weken weer eens fritesgeschikt droog uit de schuur. Dat was niet in de laatste plaats dankzij transacties met fritesverwerkers in het buitenland. Een echte impuls van de aardappelmarkt zal de komende weken sowieso moeten komen uit het buitenland. Export is niet slecht maar liep tot nu toe zeker niet storm. De beurs Rotterdam liet de exportnotering maandag 2 december met gemiddeld 50 cent zakken, naar €19,00-21,50 per 100 kilo. Dat is overigens nog steeds veel hoger dan fritesgeschikt.

Prognose: stabiele prijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.