Akkerbouw

Achtergrond

Preimarkt aanhoudend schraal

Met prijzen rond 20 cent per kilo is prei (lang wit) momenteel niet bepaald een vetpot.

Het is feitelijk de voortzetting van een tendens zoals die zich bijna het hele seizoen al aftekent: de vroege zomerprei deed het de eerste twee, drie weken heel netjes. Daarna is de prijs afgezakt naar een voortkabbelniveau tussen 20 en 35 cent, incidenteel onderbroken door een prijspiekje richting 40 cent.

De huidige sutuatie was misschien ook wel te verwachten, reageert een teler desgevraagd. Een belangrijk 'preiland' als Duitsland wordt steeds meer zelfvoorzienend, het areaal in België is uitgebreid en ook in eigen land is er na de goede prijzen afgelopen winter zeker niet minder oppervlakte gekomen. Vervolgens heeft de teelt nergens in Europa tegen gezeten en hebben de huidige hybride rassen veel productiepotentie. Bovendien is er  een verschuiving in de teeltaanpak waarneembaar: van een afstand tussen de rijen van 75 centimeter naar 60 centimeter, om te voorkomen dat prei te dik weg groeit. Bij een gelijkblijvende afstand in de rij betekent dat een toename van 40.000 planten per hectare.

Dat zijn stuk voor stuk factoren die een rol spelen op de huidige productie, die bovendien van prima kwaliteit is. Dat laatste is Europawijd het geval. Het idee dat de neerslag van de afgelopen weken de oogst zou kunnen verstoren, is evenmin aan de orde geweest.

Van enige winterperikelen is nog geen sprake, ook niet in de Scandinavische landen. Daardoor is het rooiwerk nergens problematisch is en komt de kwaliteit niet onder druk te staan. Dat vertaalt zich in oplopende aanvoercijfers.

De vraag is of een invallende vorstperiode echt soelaas gaat bieden. In ieder geval is te verwachten dat het uitblijven van vorst ervoor zorgt dat de aanvoer onverminderd groot zal blijven. Een blik op het veld bevestigt dat. Zo goed als de herfstrassen ervoor stonden en staan, zo is dat niet anders voor de (vroege) winterrassen.

Prognose: hoge aanvoer, aanhoudend matige prijsvorming.

Of registreer je om te kunnen reageren.