Akkerbouw

Achtergrond

NAO start nieuw erwiniaproject

Den Haag – De Stichting NAO-Projecten zoekt pootgoedtelers voor het ‘Demonstratieproject en flankerend onderzoek Erwinia’.

Het doel van het project is om beter inzicht te krijgen in welke maatregelen effectief zijn op pootgoedbedrijven om erwinia terug te dringen.

De pootgoedbedrijven worden eerst bemonsterd op erwinia, zegt Jan Gottschall, secretaris pootaardappelen bij de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).  “We zoeken tien bedrijven die in meer of mindere mate last hebben van erwinia. De bedoeling is om de adviezen uit het Deltaplan Erwinia bij deze bedrijven in te voeren. Daar gaan we ze vier jaar bij begeleiden. Ieder jaar wordt een nieuwe bemonstering en analyse uitgevoerd om te beoordelen of de aanpak werkt.”

De NAO heeft per 1 oktober Jenny Fokkema aangesteld als onderzoeker voor het nieuwe erwiniaproject. De NAO heeft de Stichting NAO-Projecten opgericht omdat de product- en bedrijfschappen worden opgeheven, waardoor financiering van dergelijk onderzoek uit die hoek wegvalt. Door de overgang naar private financiering, kunnen alleen telers aan het project meedoen die samenwerken met één van de acht handelshuizen die het project meefinancieren.

Erwinia is de verzamelnaam van een aantal bacteriën die stengelnatrot en zwartbenigheid veroorzaken in aardappelen. Volgens het LEI kost erwinia de pootgoedsector jaarlijks 22 miljoen euro. Daarom startte de sector in 2005 het onderzoeksproject Bacterievrije Pootgoedteelt. Dat werd in 2009 omgezet in het Deltaplan Erwinia. Dit liep eind vorig jaar af.

Of registreer je om te kunnen reageren.