Akkerbouw

Achtergrond

Prijspeil aardappelen vrijwel stabiel

De aardappelprijzen wijzigen na de eerste gebroken week van januari slechts marginaal.

De verwerkende industrie komt weer op gang, maar heeft zich nog niet nadrukkelijk gemanifesteerd op de vrije markt voor fritesgeschikte aardappelen. Vorige week vrijdag kwam in België de notering van Belgapom voor Bintjes voor de vijfde achtereenvolgende week uit op 23,50 euro. Voor overige rassen gaf men geen prijs op wegens tekort aan transacties. De eerste prijsstelling van het Vlaams proefcentrum voor de aardappelteelt PCA was daags ervoor ook niet verrassend: een notering van 23,50 tot 25,00 voor Bintjes en tot 27,50 voor andere rassen. In eigen land hield Verenigde Telers Akkerbouw de noteringen ook gelijk aan die van december. Daarbij opgemerkt dat de duurder betaalde partijen weliswaar als fritesgeschikt zijn aan te merken, maar dan wel voor buitenlandse bestemmingen. In de weken voor de jaarwisseling is ruim ingekocht door de Nederlandse en Belgische verwerkers, die daarom nu minder gedwongen zijn om naast de afgeleverde contractpartijen en overproductie van vaste leveranciers extra bij te kopen. Hoelang ze dat kunnen volhouden wordt de komende weken duidelijk.

Van de geëxporteerde aardappelen gaat nu erg veel naar het Verenigd Koninkrijk, dat in november al goed was voor een kwart van de Nederlandse aardappelexport. Voor overige bestemmingen moet de vaart er nog in komen. Zo is Rusland nog vrijwel niet in beeld geweest. De beursprijs Rotterdam kwam op maandag 7 januari voor exportaardappelen (klei, opgezakt) uit op 24,00 tot 27,50 euro. Dat is gemiddeld een euro per 100 kilo minder dan eind december.

Dat de aardappelmarkt op alle fronten gekenmerkt wordt door een krap aanbod is nu te merken in de droogindustrie, voor onder meer productie van vlokken. Bij overmatig aanbod van bijvoorbeeld fritesgeschikt is dat een van de kanalen die voor wat verlichting kunnen zorgen. Er is nu juist schaarste wat betreft grondstof. De notering voor industrieaardappelen met een onderwatergewicht boven 360 is in Rotterdam met gemiddeld een euro verhoogd naar 9,50 tot 12,00 per 100 kilo. Dat niveau is in 2010/11, het vorige seizoen met kleine aardappeloogst, pas in april gehaald.

Prognose: prijs gelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.