Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

'Niet alleen traditionele belangenbehartiging'

Den Haag – Voorzitter Jaap Haanstra van LTO-Akkerbouw heeft drie speerpunten. “In het voorstel voor het EU-landbouwbeleid staat dat we op 7 procent van de grond niet meer mogen produceren. Als het onethisch zou zijn om voedsel te gebruiken voor biobrandstof, dan geldt dat ook voor het braak laten liggen van grond.”

Het tweede speerpunt betreft het Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat dit jaar afloopt. Haanstra vreest dat in het nieuwe programma akkerbouwers nog minder mineralen mogen gebruiken. “We willen de bodemvruchtbaarheid op peil houden. We zijn bereid het gebruik van onbewerkte dierlijke mest in het najaar op te geven. Maar dan willen we wel meer ruimte in de toediening van kunstmest en bodemverbeteraars.”

Het derde speerpunt is geen traditionele belangenbehartiging. Haanstra: “We denken na met deskundigen over instrumenten die telers helpen om te gaan met prijsschommelingen van graan, energie, kunstmest, enzovoort. Dit laatste speerpunt is een grotere uitdaging dan de eerste twee.”

Eén reactie

  • theorikyreintjes1

    Minder dierlijke mest betekend minder bodemvruchtbaarheid! Minder duurzaam doordat de bemestingswaarde van dierlijke mest veel te weinig benut wordt. Daarbij lopen de kosten voor de akkerbouwers en dierhouders en de gesloten bedrijven flink op! Dit is een dodelijke weg!!!!! Anderen gaan met het geld lopen!!!! Die geven niets om duurzaam, alleen het korte gewin teld bij hun!

Of registreer je om te kunnen reageren.