Akkerbouw

Achtergrond

Koolzaad duurder in een weermarkt

De stemming op de wereldmarkt voor sojabonen is in december verzwakt. De prijsindex voor soja van de International Grains Council is met 6 procent gedaald.

De prognose voor de wereldproductie is dan ook licht opwaarts bijgesteld, waarmee ze op een record van 271 miljoen ton uitkomt, bij een verwacht verbruik van 265 miljoen ton. De 14 procent toename die dit betekent ten opzichte van het voorgaande jaar komt geheel voor rekening van de sterke productiegroei in Zuid-Amerika (vooral Brazilië, in Argentinië begint nu droogte op te spelen). Aan het eind van het seizoen zullen de wereldvoorraden weer hersteld zijn dankzij meer export van vooral Brazilië. De wereldhandel neemt toe met 5 procent, in hoofdzaak vanwege meer vraag van China.

De oliezadenmarkt is momenteel wel sterk een weermarkt. In de VS worden de vooruitzichten voor het inzaaien van mais en soja in het voorjaar ongunstiger. Daarbij is een lichte verschuiving verwacht ten gunste van mais, meldt Agritel. Dit is merkbaar aan de in januari weer stijgende sojaprijzen.

De kool- en raapzaadproductie neemt af naar het laagste niveau van de afgelopen vier jaar, 3 procent minder dan het vorige seizoen 2011/’12. IGC verwacht hoge prijzen en minder beschikbaarheid bij de productiegebieden voor export. De handel zal aanzienlijk teruglopen.

Prijstechnisch is de dalende tendens die in december voor koolzaad inzette op de termijnmarkt dan ook gewijzigd in een herstelbeweging, in het kielzog van de sojanoteringen, waarmee de koolzaadmarkt sterk verweven is. De situatie is echter wankel.

Prognose: prijs stijgt

Of registreer je om te kunnen reageren.