Akkerbouw

Achtergrond

Aardappelindustrie put dit seizoen meer uit import

In het late najaar is de tot dan toe sterke inkoop van aardappelverwerkers afgeremd. Er is naar verhouding meer geput uit import.

Door Jack Kwakman

 

De verwerking van consumptieaardappelen is dit seizoen groter dan ooit. Ook de export scoort fikse volumes. De oogst 2012 is voor zowel de binnenlandse markt (vooral verwerking) als voor de export flink aangesproken. Na de novembermeting onder de eigen aardappeltelers kon Verenigde Telers Akkerbouw begin december melden dat er naar schatting nog 2,2 miljoen ton aardappelen in opslag lagen. Daaruit bleek dat er al vrijwel net zoveel aardappelen waren afgeleverd als in het voorgaande oogstjaar, toen er in totaal 500.000 ton meer aardappelen waren binnengehaald. Dat wekte dus hoge verwachtingen voor de prijsontwikkeling van de volgens VTA circa 800.000 ton opgeslagen aardappelen met het predikaat ‘vrij verhandelbaar, zonder enige afspraak of verplichting’.

De prijzen voor zowel fritesaardappelen als exportaardappelen zijn inderdaad respectabel. Ze komen niettemin maar niet verder dan een niveau dat nu al een maand rond 25 euro per 100 kilo ligt.

Van de aardappelverwerkers zijn resultaten bekend over de eerste helft van het oogstjaar. Als daarvan de maanden september tot en met december worden opgeteld, die het meest representatief zijn voor de verwerking van de hoofdoogst, blijkt dat de fritesfabrieken in die periode ondanks de hoge prijzen 2 procent meer aardappelen hebben verbruikt dan in 2011. Na correctie op voorhand met de op termijn te verwachten bijstelling, wordt dat circa 3 procent.

In de genoemde periode september tot en met december is echter ook veel meer grondstof geïmporteerd dan in 2011 (plus 6 procent), vooral in november en december. Daardoor is de verwerkte hoeveelheid aardappelen van Nederlandse origine in die vier maanden zelfs iets kleiner geweest dan in dezelfde periode van 2011. Gezien de prijsniveaus dit aardappelseizoen en de aanbodsituatie van het afgelopen najaar is het waarschijnlijk dat het vooral Duitse aardappelen zijn geweest. Duitsland heeft in Noordwest-Europa (de EU-5) relatief de minst teruggevallen oogstresultaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.