Akkerbouw

Achtergrond

Weerprijzen dag- en termijnmarkt

Voor het eerst dit aardappelseizoen konden deze week zowel de beurs Goes als de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) eens een aardappelnotering in dubbele cijfers neerzetten.

Al is een transactie voor fritesgeschikte aardappelen à 11 euro per 100 kilo nog steeds niet kostendekkend, het is meer dan de schamele opbrengsten in alle voorgaande maanden van het oogstjaar 2011/2012. Nog steeds zijn goed bakkende aardappelen uit de bewaring vlot te verkopen. De onderkant van de fritesmarkt wordt bepaald door de partijen die nog net binnen de kwaliteitseisen van de verwerkers vallen. Ook trekt de Britse markt nog aan goede fritesgeschikte, zeker nu de eigen productie daar op zijn gat ligt.

Primeurs doen nu vlot 10 euro. Het onderwatergewicht is wat bijgetrokken, maar de gemiddelde sortering is aan de fijne kant.

Voor de hoofdoogst geldt dat er veel loof aan de plant zit, onder de grond is tot nog toe minder gebeurd. Als het  weer blijvend omslaat naar droog en warm weer zal dat de opbrengst flink kunnen drukken. Op de termijnmarkt in Frankfurt is daar al rekening mee gehouden. De prijs is sinds het vroege voorjaar steeds binnen de bandbreedte 14 tot 17 euro gebleven, maar dreigde begin juli wat weg te zakken. De bodem bleek echter goed gezet te zijn door de areaalprognoses, die uitgaan van ruwweg 5 procent minder productie van fritesgeschikte aardappelen in het belangrijke teeltgebied noord-west Europa. Het weer heeft de rest gedaan. Waar vorig seizoen een zeer droog voorjaar gevolgd werd door een langdurige en groeizame regenperiode lijkt nu het omgekeerde op te treden.

Prognose: prijshoudend.

Of registreer je om te kunnen reageren.