Akkerbouw

Achtergrond

Uienexport is toe aan heroveren Russische markt

De uienmarkt was in het nu vrijwel afgelopen seizoen 2011/’12 prijstechnisch zeer teleurstellend voor de Nederlandse telers. Als er uiteindelijk poolprijzen zijn geboekt van 1,50 tot 2 euro betekent het immers dat ze ver beneden kostprijs hebben gewerkt.

De boer heeft 11 euro of meer nodig om quitte te draaien. Op basis van de areaalprognoses is een voorspoediger verloop van de oogst 2012 wel te verwachten. In Nederland is het uienareaal 10 procent kleiner dan in het afgelopen seizoen. De huidige stand van het gewas en de weersontwikkelingen in Europa en, verder naar het oosten, de Russische regio, zijn bovendien geen voorteken van een topoogst.

De export wordt zoals altijd allesbepalend. Van de Nederlandse uienproductie gaat immers ruim 90 procent de grens over. In het afgelopen seizoen is die export in tonnen gemeten weer respectabel geweest. Dat blijkt uit de gegevens tot en met de derde week van juni van het Kwaliteitscontrolebureau van het Productschap Tuinbouw (PT/KCB). Dat is gezien de achtergebleven uitvoer in de laatste fase van het seizoen met nog slechts twee weken te gaan voldoende voor schatting van de einduitkomst.

Over het gehele seizoen gemeten is er van de uienoogst 2011 iets meer uitgevoerd dan van de oogst 2010. Dat is vooral gerealiseerd in de eerste helft van het seizoen (juli t/m december), met een exportgroei van 8 procent. Na de jaarwisseling is er flinke achteruitgang geleden, ongeveer 6 procent. Dat komt niet alleen door de overvloed aan beschikbare uien, ook de kwaliteit liet te wensen over. Er is weliswaar meer geëxporteerd, er is ook bijzonder veel uitval geweest.

Zowel in het najaar van 2011 als in het afgelopen halfjaar is terugval van de uienafzet in de Europese Unie voor een groot deel gecompenseerd met extra leveringen in Afrika. Al geeft grootafnemer Senegal meer en meer te kennen van de importen af te willen, het noordwesten van Afrika als geheel blijft een goede klant voor Nederlandse uien. Mauretanië en Guinee werden flinke groeimarkten. In Afrika zal het lage gemiddelde prijspeil van het afgelopen seizoen een stimulerende factor zijn geweest. De exporteurs hebben voorts in Midden- en Zuid-Amerika flinke omzetgroei geboekt. Ze hebben vooral veel extra uien verkocht aan Braziliaanse afnemers.

Pas in de tweede helft van het bewaarseizoen, van januari tot en met begin juli, komt het er voor de prijs echt op aan hoe de kwaliteit van de uien zich heeft gehouden. Dat is meteen ook de periode waarin blijkt hoe de afzetmogelijkheden zijn in Rusland. Daar was voor de oogst 2011 weinig interesse. In het voorjaar nam Rusland net 6 procent van de Nederlandse uienexport op. Dat is normaal gesproken 20 tot 25 procent. Vooral in Rusland kan in het komende uienjaar terrein worden heroverd.

Of registreer je om te kunnen reageren.