Akkerbouw

Achtergrond

Gematigd positief gestemde peenhandel

De markt voor peen loopt redelijk door, maar eigenlijk ook niet meer dan dat. Ondanks verhoogde noteringen is de stemming rustig. De handel heeft moeite om het gestegen niveau ook door te trekken in de verkoop.

De marktprijs staat onder invloed van dure peen aankopen in een volumematig niet bijster grote handel. Het een en ander heeft natuurlijk ook te maken met het aflopende seizoen. De beschikbaarheid van goede peen is flink afgenomen. Vraagprijzen van €130 tot €150 per kist worden echter nog niet gehonoreerd, ook omdat de kwaliteit van de peen dit seizoen in doorsnee matig is. Een prijs van €18 tot €19 per 100 kilo voor veldgewas is haalbaar.
De Duitse markt gaat nu over op nieuwe peen uit Zuid-Europa. De aanvoer vanuit Spanje en Italië komt meer op gang. Voor veldgewas is België nog steeds aan de markt. Gewassen peen gaat hoofdzakelijk naar de Baltische staten en oostelijk Europa.
De beste marktvooruitzichten zijn er voor de grove peen, die immers nog niet te krijgen is vanuit Zuid-Europa. Dit is wel handel die moet voldoen aan zeer specifieke eisen per afnemer, aangezien het product vooral geschikt moet zijn voor verwerking.
Prognose: prijshoudend.

Of registreer je om te kunnen reageren.