Akkerbouw

Achtergrond

Vrije aardappelen wachten op kopers

De aardappelmarkt blijft tam wat betreft transacties in vrije aardappelen. Met argusogen kijkt de sector naar de nog resterende voorraad.

De kwaliteit van de aardappelen in de bewaring, zo bleek bij de recente peiling van VTA, is nog altijd een punt van zorg. De allerslechtste partijen zijn inmiddels weg, maar de noodzaak om te letten op rot blijft urgent. De meeste VTA-telers hebben dit onder controle. Het gemiddelde tarrapercentage is te stellen op 8 procent, maar de range loopt van ’normaal’ (5 procent) tot wel 15 procent, meldt Meeuw de Bruijne, voorzitter van de handelscommissie aardappelen van VTA.

Die extremen waren er in 2010 en vorig jaar niet, dan wel minder. Vooral Agria’s en Agria-achtige aardappelen leveren dit seizoen veel problemen op. Het zijn aardappelen die toch al gevoelig zijn voor bacterierot en de oogst 2011 is ingeschuurd bij relatief hoge temperatuur. Er kan dus nog het een en ander wegvallen.
Wat betreft de nog aanwezige hoeveelheid vrije aardappelen verschillen de uitkomsten van de VTA-peiling en de voorraadmeting door het Bureau Aardappel Informatie (BAI). VTA gaat uit van een grotere hoeveelheid nog vrije aardappelen. BAI peilt onder een a-selecte groep akkerbouwers met aardappelen, de VTA-leden die meewerken aan de peiling zijn veelal de grotere aardappeltelers, samen goed voor circa 40 procent van het consumptie-areaal. Juist onder deze telers zijn flinke hoeveelheden vrije aardappelen in voorraad.
Momenteel is de vraag naar vrije aardappelen nog rustig. De termijnprijs zakt voor het aprilcontract weg. Het junicontract haalt net de € 8,00 niet meer.
Prognose moeizaam stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.