Akkerbouw

Achtergrond 2 reactieslaatste update:24 feb 2012

NCO: meer inzetten op niet-chemische bestrijdingsmiddelen

Arnhem – Om te komen tot een noodzakelijke kwaliteitsverbetering van water en milieu, moet meer worden ingezet op niet-chemische en andere milieuvriendelijke methoden van onkruidbestrijding. Dat vindt de brancheorganisatie voor niet-chemische onkruidbestrijding op verharding, Stichting NCO.

De stichting richt zich vooral op onkruidbestrijding op verharde ondergrond.
Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de laatste tien jaar met 85 procent reductie een forse verbetering is geboekt op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, maar de milieudoelen werden desondanks nog niet gehaald. De milieu-belasting van middelengebruik in openbaar groen, op verharding en rond woningen daalde met 10 procent. Het niet-landbouwkundig gebruik bedroeg ongeveer 250 ton per jaar. Overheden zijn de onderzoeksperiode minder middelen gaan gebruiken, terwijl op bedrijventerreinen en rond woningen juist meer middelen werden gebruikt.
Stichting NCO pleit voor een zo spoedig mogelijke omschakeling naar niet-chemische gewasbescherming voor onkruidbestrijding op verharde ondergrond. NCO vindt dat een overgangstermijn van twee jaar voor de markt voldoende is. ”Door innovaties zijn de verschillende methodieken voor niet-chemische gewasbescherming de laatste jaren sterk ontwikkeld en worden betere resultaten tegen bijna vergelijkbare kosten bereikt”, aldus NCO.
NCO wijst erop dat voor het gebruik van niet-chemische onkruidbestrijdingsmiddelen de markttoegang op dit moment onvoldoende gewaarborgd is. Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft in de Tweede Kamer toegezegd hier in juni meer duidelijkheid over te geven, nadat Kamerleden hier vragen over hadden gesteld.

Laatste reacties

 • Hermus

  oke

 • emmahoeve

  Enkele kleine puntjes die het verhaal nog duidelijker maken. Aan eerste zin van de kop moet na '.....methoden van onkruidbestrijding.' '...op verhardingen.'worden toegevoegd. NCO doet geen uitspraken over het gebruik van chemische onkruidbestrijding in de landbouw, daar heeft zij geen verstand van en/of geen mening over.
  NCO richt zich op terugdringing van chemische onkruidbestrijding op verharding, niet '....vooral op onkruidbestrijding op verhardingen'.
  NCO pleit voor omschakeling naar niet-chemische onkruidbestrijding op verharde ondergrond ('gewasbescherming voor' moet er uit). 'Door innovaties zijn de verschillende methodieken voor niet-chemische onkruidbestrijding (in plaats van gewasbescherming) de laatste jaren.....
  Verder is de uitspraak 'tegen bijna vergelijkbare kosten' absoluut niet onderbouwd, dit is uit de lucht gegrepen stemmingmakerij! Waar hadden kamerleden eigenlijk vragen over gesteld? Over de markttoegang van niet chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen? Dat kan ik me bijna niet voorstellen (zulke detail vragen stellen kamerleden niet vaak) maar in dezen wel essentiele informatie. Marius

Of registreer je om te kunnen reageren.