Akkerbouw

Achtergrond laatste update:15 feb 2012

ISAAA: steeds meer boeren telen transgene gewassen

Steeds meer boeren in de wereld stappen over op de teelt van transgene gewassen. Vorig jaar maakten wereldwijd 16,7 miljoen boeren gebruik van gewassen die genetisch zijn veranderd.

Dat zijn 1,3 miljoen boeren meer dan in 2010. Het areaal transgene gewassen groeide vorig jaar met 12 miljoen naar 160 miljoen hectare. Dat is een stijging van 8 procent, blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), een organisatie die de toepassing van biotechnologie wil stimuleren.

Wereldwijd is soja het meest geteelde transgene gewas met een aandeel van 47 procent. Daarna volgt mais met 32 procent, gevolgd door katoen (15 procent) en koolzaad (5 procent). De VS blijft verreweg de grootste teler van genetisch veranderde gewassen met een aandeel van 43 procent. Daarna volgt Brazilië met 19 procent.

In de EU is alleen de teelt van de transgene mais MON 810 en de Amflora-zetmeelaardappel toegestaan. De ISAAA constateert dat het areaal in de EU voor het eerst sinds 2006 weer groeit. Doordat steeds meer landen de teelt van MON 810 een halt toeriepen daalde het areaal. Vorig jaar telde de EU 114.490 hectare MON 810 en 17 hectare Amflora. Dat is 39 procent meer dan in 2010.

De ISAAA signaleert een paar trends bij transgene gewassen. Het areaal planten met een gestapelde resistentie, zowel tegen insecten als tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, neemt toe. Volgens de ISAAA stonden deze gewassen vorig jaar op 42,2 miljoen hectare. Dat is een aandeel van 26 procent in het totale areaal. In 2010 was dat 22 procent. Het aandeel gewassen met een enkelvoudige resistentie tegen glyfosaat staat nu op 59 procent. Ongeveer 15 procent van de gewassen heeft een enkelvoudige resistentie tegen insecten.

Gewassen met gestapelde resistenties worden steeds populairder, stelt de ISAAA. Het areaal steeg 31 procent ten opzichte van 2010. Het areaal met herbicideresistente gewassen groeide 5 procent. De boeren teelden wereldwijd 10 procent minder gewassen met alleen een resistentie tegen insecten.

Of registreer je om te kunnen reageren.