Akkerbouw

Achtergrond

Witlofteelt raakt steeds verder in het nauw

De vooruitzichten voor de witlofafzet zijn voor dit seizoen normaal en stabiel. Dat is echter niet voldoende om fatsoenlijk van de groenteteelt rond te komen. De witlofteelt komt steeds meer in het gedrang.

Na een prijsopleving is vraag en aanbod in evenwicht op de witlofmarkt. De prijs ligt rond de 80 cent per kilo. Een oorzaak van de eerdere prijsopleving zijn verschillende acties voor witlof aan het begin van het winterseizoen.

Witloftrekkers schakelen nu om van oude naar nieuwe oogst. Het aanbod 'oude' witlofpennen was beperkt. De nieuwe aanvoer is van een goede kwaliteit en de productie is iets boven gemiddeld, ondanks problemen met de onbruikbare vertakte wortels. Die problemen komen vermoedelijk voort uit de zwaar ingewerkte chemische onkruidbestrijding in het voorjaar.

De witlofmarkt heeft niet alleen te maken met de overgang van oude naar nieuwe oogst, ook heeft er een overgang plaats van export naar binnenlandse consumptie. De laatste maand ging bijvoorbeeld veel witlof naar Frankrijk, maar dat neemt nu wat af. Engeland is niet echt een witlofland, maar andere groente gaan er veelvuldig naartoe. Het gevolg is een stabiel prijsniveau. Naar verwachting heeft dat een positief effect op de witlofhandel.

Al met al een prima, stabiele prognose voor het huidige seizoensverloop. Maar 80 cent is eigenlijk niet genoeg, want dit is ook minstens de kostprijs. En die kostprijs loopt op, terwijl aan de besparende kant niets meer valt bij te schaven voor producenten. Bovendien loopt de consumptie in Nederland en omringende landen achteruit.

Arealen staan onder druk, vooral in Frankrijk. Dat komt doordat veel akkerbouwers een witloftak hebben opgezet toen de tarweprijs daalde. Bij een stijgende tarweprijs, kiezen ze toch weer voor dat product.

Ook in Nederland is door de jaren heen een afname in de productie en export waarneembaar. Ook nu staat het areaal onder druk, maar de productie per hectare groeit. Nieuwe markten aanboren is erg moeilijk met witlof. Dit houdt in dat uiteindelijk evenveel moet worden afgezet op de binnenlandse markt als voorgaande jaren, bij een afnemende interesse voor witlof. Hier wil de sector verandering in aanbrengen door het product aantrekkelijker aan te bieden en handreikingen te geven voor toepassingen in de keuken. Eigenlijk een noodkreet, want bij een almaar dalende consumptie gaat de witlofsector uiteindelijk niet overleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.