Akkerbouw

Achtergrond laatste update:4 okt 2012

Tot 20 procent minder aardappelen, zeer vast gestemde markt

Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) verwacht dit seizoen een 15 tot 21 procent kleinere aardappeloogst dan die van 2011.

VTA baseert zich op de krimp van het aardappelareaal en de jongste proefrooiing die medio september is uitgevoerd door een representatief deel van de aangesloten leden.

De door VTA gesignaleerde kleine oogst is geen daverende verrassing, veeleer een bevestiging van verwachtingen op grond van de voorgaande meting een maand eerder, de weersomstandigheden van de afgelopen maand en de weerslag daarvan op zowel de groei als de rooiomstandigheden.

De diversiteit in de percelen is groot dit seizoen, heeft VTA gemerkt. Dat geldt zowel de opbrengst per hectare als de groei sinds de vorige meting. In de periode van medio augustus tot medio september hebben de aan de proefrooiingen deelnemende VTA-leden (dat zijn er ongeveer 250) een ‘nagroei’ gemeten met uitersten van nul tot 6,6 ton per hectare. Die zeer grote variatie is veroorzaakt doordat er half augustus al percelen waren die geen groei meer vertoonden en daarom zijn doodgespoten. Andere percelen, later aangeplant, hadden destijds nog groen gewas. Bij de deelnemers is in doorsnee een nagroei gemeten van 3 tot 4 ton per hectare, uitmondend in een gemiddelde opbrengst van 51 ton per hectare, in een range van 49 tot 53 ton. Dat is 7 tot 14 procent minder dan vorig jaar, toen het gemiddelde uitkwam op 56,9 ton. Na half september is geen nagroei meer geweest, anders dan in voorgaande seizoenen.

VTA signaleert dat, zoals al was verwacht, de planten heel veel knollen hebben, met veel van de knollen in de fijne sortering tussen 30 en 50 mm. Voorts blijkt het onderwatergewicht bovengemiddeld hoog te zijn, hetgeen leidt tot grote kwetsbaarheid van de aardappelen tijdens het rooien. Hoe dat straks zal gaan uitpakken voor de kwaliteit van de aardappelen in de bewaring is nog niet te zeggen. Dat de telers een probleem hebben, is wel duidelijk. Het is momenteel niet eenvoudig om de aardappelen zonder schade binnen te halen. Wat goed bewaarbaar is, komt niet vlot op de vrije markt, ook niet in het buitenland. Daarvan getuigt vooral de notering voor Bintje van PCA / Fiwap van dinsdag. Voor Bintje kwam de notering uit op €15 tot €17,50. Dat is €1,50 stijging aan de bovenkant van de notering. Kwaliteit brengt nu meer op.

De laatste weken hebben berichten over de ontwikkeling van de arealen en vooral ook de oogstopbrengsten geleid tot een zeer vast gestemde termijnmarkt. Er is vlotte handel en de prijs voor het aprilcontract 2013 gaat richting 28 euro. Bureau Aardappel.info legt ook verband met de vast gestemde effectieve markt, met in dit prille stadium zelfs al transactie voor levering in maart/april van Innovator voor de topprijs van 27 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.