Akkerbouw

Achtergrond

Eerste fritesnotering VTA 18 tot 20 euro

In een zeer vastgestemde aardappelmarkt, met voldoende transacties, kan Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) erg vroeg in het seizoen zijn eerste prijsnoteringen uitbrengen. Voor fritesgeschikte aardappelen geleverd af land meldt VTA 18 tot 20 euro.

Dat is hoog, passend ook bij het niveau dat Belgapom vrijdag morgen neerzette voor Bintjes (19 euro) en voor Challenger/Fontane (20 euro). De prijzen op de toch al vastgestemde markt worden opgestuwd doordat steeds meer duidelijkheid komt over de arealen, de te verwachten hectare-opbrengsten en de vraag vanuit het buitenland. Voeg daarbij het gegeven dat door de huidige weersomstandigheden en bodemgesteldheid en de hoge onderwatergewichten van de aardappelen (met navenant toch al rooiproblemen) weinig aanvoer mogelijk is en het gevolg laat zich raden: krap aanbod van telers, die prijsstijging in het verschiet zien. De marktstemming tendeert naar muurvast.

VTA noteert voor exportaardappelen droog uit de schuur 19 tot 23 euro en voor de ’ondermaat’ (0-40 mm) 9 tot 11 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.