Akkerbouw

Achtergrond

Overzeese export legt stevige bodem in pootgoedmarkt

Het afzetseizoen voor pootgoed kent een sterke start. Voor de jaarwisseling zijn niet eerder zoveel pootaardappelen uitgevoerd als dit jaar. Bovendien waren de prijzen goed.

Pootaardappeltelers hadden de afgelopen maanden al een goed gevoel bij de afzet van hun product. In recordtempo moesten de poters worden gesorteerd, omdat de handelshuizen het uitgangsmateriaal voor de vroege bestemmingen vlot afnamen. De eerste cijfers van de Pootaardappel Contact Commissie bevestigen dit beeld.

De uitvoer loopt als een trein. Niet eerder werd zo’n grote hoeveelheid pootgoed voor de jaarwisseling verkocht. In totaal is al 325.545 ton aardappelen geëxporteerd. Daarmee is voor bijna de helft van de totale beschikbare hoeveelheid pootaardappelen voor dit exportseizoen al een bestemming gevonden.

Vorig jaar was een bijzonder goed exportseizoen met een totale afzet van 787.849 ton. Hoewel er totnogtoe ruim 20.000 ton meer is geëxporteerd dan de 305.275 ton in dezelfde peridoe een jaar geleden, zal de totale uitvoer toch duidelijk kleiner uitvallen dan een jaar geleden. In de eerste plaats omdat er minder pootgoed beschikbaar is. De handelshuizen gaan er namelijk van uit dat in vergelijking met een jaar geleden zo’n 15 procent minder knollen in de potermaat beschikbaar is.

Aan de andere kant zien de handelshuizen zich ook geconfronteerd met een afwachtende houding van afnemers binnen de Europese Unie. Deze terughoudendheid is te verklaren uit de relatief lage prijzen voor consumptieaardappelen dit seizoen en de economische crisis die Europa in de ban houdt.

De verwachtingen voor afzet naar EU-landen staan daarmee in schril contract met de zeer goede afzet naar overzeese bestemmingen. Hoewel het steeds lastiger lijkt te worden om pootgoed in Marokko te verkopen zorgen met name Algerije en Egypte voor een grote afzet van Nederlands pootgoed in Afrika. Algerije lijkt dit seizoen weer de grootste afnemer te worden. Hoewel nog niet alle scheepsladingen pootgoed voor Algerije zijn geteld, is de totale export naar dit land al groter dan 75.000 ton. Daarmee zal de afzet naar dit land groter uitvallen dan de pootgoedverkoop in Duitsland. De Duitsers waren vorig jaar de grootste afnemer van Nederlands pootgoed.

In het kielzog van de rassen Spunta en Désirée konden ook voor de andere aardappelrassen goede prijzen worden gemaakt in de afzet naar Noord-Afrika. De vraag is nu of de handel dit prijsniveau kan vasthouden in de afzet naar EU-landen. Vooral de afzet naar Oost-Europese afnemers wordt taai, voorspellen de pootgoedverkopers. Daarbij wijzen zij ook op de relatief grote export naar Rusland vorig jaar. Deze hoeveelheid zal dit seizoen niet worden gehaald.

Al met al heeft de afzet naar vroege bestemmingen wel een heel stevige bodem gelegd in de pootaardappelmarkt. In combinatie met een geringere beschikbaarheid van aardappelen in de pootgoedmaat, mag worden verwacht dat er uiteindelijk toch een goed seizoen uitrolt voor de Nederlandse pootgoedteler. Voor de akkerbouwer betekent dat toch enige compensatie voor de verliezen die dit seizoen worden geleden in de consumptieaardappel- en uienteelt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.